UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Pristupno predavanje 04.09.2017: Kritički osvrt na scenu savremene vizuelne umetnosti u Srbiji „Supervizuelna“ od 2013. godine

Pristupno predavanje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Beograd, Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji se bira u zvanje docenta za užu umetničku oblast: Likovne umetnosti, na Departmanu za arhitekturu, u okviru raspisanog konkursa od 21. juna 2017. godine.

Na osnovu člana 42. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Komisija za ocenu pristupnog predavanja, za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu umetničku oblast: Likovne umetnosti, na Departmanu za arhitekturu, u sastavu:

 • mr Branko Pavić, predsednik
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
 • mr Dragan Jelenković, član
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i
 • dr Milivoj Pavlović, član
  docent Univerziteta umetnosti u Beogradu – Fakulteta likovnih umetnosti,

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

Kritički osvrt na scenu savremene vizuelne umetnosti u Srbiji
„Supervizuelna“ od 2013. godine

Pristupno predavanje održaće kandidat dr Ivan Šuletić, dipl. slikar, dana 04. septembra 2017. godine, u prostorijama Fakulteta, sala 301 (treći sprat), sa početkom u 12.00 časova, u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta).

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

U Beogradu, 23. avgusta 2017. godine

Predsednik Komisije
mr Branko Pavić
redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu