UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Pristupno predavanje 02.08.2017: Oblikovanje i kompozicija javnih prostora – kulturni lendskejp grada i arhitekture

Pristupno predavanje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji su biraju u zvanje docenta za užu umetničku oblast: Urbanizam na Departmanu za urbanizam, u okviru raspisanog konkursa od 21. juna 2017. godine.

Na osnovu člana 42. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Komisija za pripremu Referata za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu umetničku oblast: Urbanizam, na Departmanu za urbanizam, u sastavu:

 • dr Vladan Đokić, predsednik
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
 • mr Rajko Korica, član
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i
 • dr Petar Arsić, član
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, u penziji.

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

Oblikovanje i kompozicija javnih prostora – kulturni lendskejp grada i arhitekture.

Pristupno predavanje održaće se dana 02. avgusta 2017. godine, u sali 200, sa početkom u 10.00 časova. Kandidati će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta) i to po sledećem rasporedu:

 1. kandidat dr Nebojša Čamprag, u 10.00 časova,
 2. kandidat dr Iva Čukić, u 11.00 časova,
 3. kandidat Ivica Nikolić, u 12.00 časova i
 4. kandidat dr Sanja Simeunčević Radulović, u 13.00 časova.

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

U Beogradu, 24. jul 2017. godine

Predsednik Komisije
dr Vladan Đokić, dipl.inž.arh.
redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu