УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Приступно предавање 02.08.2017: Обликовање и композиција јавних простора – културни лендскејп града и архитектуре

Приступно предавање

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који су бирају у звање доцента за ужу уметничку област: Урбанизам на Департману за урбанизам, у оквиру расписаног конкурса од 21. јуна 2017. године.

На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду, Комисија за припрему Реферата за избор наставника у звање доцента, за ужу уметничку област: Урбанизам, на Департману за урбанизам, у саставу:

 • др Владан Ђокић, председник
  редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • мр Рајко Корица, члан
  редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета и
 • др Петар Арсић, члан
  редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, у пензији.

заказује извођење приступног предавања, са темом:

Обликовање и композиција јавних простора – културни лендскејп града и архитектуре.

Приступно предавање одржаће се дана 02. августа 2017. године, у сали 200, са почетком у 10.00 часова. Кандидати ће држати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута) и то по следећем распореду:

 1. кандидат др Небојша Чампраг, у 10.00 часова,
 2. кандидат др Ива Чукић, у 11.00 часова,
 3. кандидат Ивица Николић, у 12.00 часова и
 4. кандидат др Сања Симеунчевић Радуловић, у 13.00 часова.

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду.

У Београду, 24. јул 2017. године

Председник Комисије
др Владан Ђокић, дипл.инж.арх.
редовни професор Архитектонског факултета у Београду