UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Pristupno predavanje 28.07.2017 (ispravka obaveštenja): Uticaj infrastrukture na oblikovanje i formiranje naselja

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

vrši ispravku Obaveštenja o održavanju javnog pristupnog predavanja kandidata koji su biraju u zvanje docenta za užu naučnu oblast: Urbanizam na Departmanu za urbanizam, u okviru raspisanog konkursa od 21. juna 2017. godine.

Obaveštenje o održanom pristupnom predavanju za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast: Urbanizam, na Departmanu za urbanizam, u okviru raspisanog konkursa od 21. juna 2017. godine u nedeljnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi“, menja se u delu kojim se utvrđuje broj i redosled kandidata koji se pozivaju da održe pristupno predavanje, tako da glasi:

„1. kandidat dr Milena Vukmirović, u 10,00 časova,
2. kandidat dr Tatjana Mrđenović, u 11,00 časova,
3. kandidat dr Ivan Simić, u 12,00 časova i
4. kandidat dr Danilo Furundžić, u 13,00 časova.„

U ostalom delu Obaveštenje se ne menja.

U Beogradu, 26. jul 2017. godine

Predsednik Komisije
prof. dr Vladan Đokić, s.r.

Ispravka Obaveštenja o održavanju javnog pristupnog predavanja: Uticaj infrastrukture na oblikovanje i formiranje naselja

Pristupno predavanje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji se biraju u zvanje docenta za užu naučnu oblast: Urbanizam na Departmanu za urbanizam, u okviru raspisanog konkursa od 21. juna 2017. godine.

Na osnovu člana 42. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Komisija za pripremu Referata za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu naučnu oblast: Urbanizam, na Departmanu za urbanizam, u sastavu:

 • dr Vladan Đokić, predsednik
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
 • mr Rajko Korica, član
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i
 • dr Branislav Ivković, član
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Građevinskog fakulteta

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

Uticaj infrastrukture na oblikovanje i formiranje naselja.

Pristupno predavanje održaće se dana 28. jula 2017. godine, u sali 200, sa početkom u 10.00 časova. Kandidati će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta) i to po sledećem rasporedu:

 1. kandidat dr Milena Vukmirović,
 2. kandidat dr Tatjana Mrđenović,
 3. kandidat dr Danilo Furundžić,
 4. kandidat dr Ivan Simić i
 5. kandidat dr Sanja Simeunčević Radulović.

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

U Beogradu, 20. jula 2017. godine

Predsednik Komisije
dr Vladan Đokić, dipl.inž.arh.
redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu