УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Студијска целина:
Конструктивни системи

Предмет:
ОАСА-36040 Конструктивни системи
ИАСА-36040 Конструктивни системи

Термин
Испит из предмета Конструктивни системи у јунском 2 испитном року одржаће се у среду, 12. јула 2017. године у салама 226 и 227 са почетком у 15.00 часова.

Полагање
Испит се полаже писмено и представља практичну проверу теоријских знања (материје која је била изложена на предавањима и која је приказана у уџбенику – Миодраг Несторовић: Конструктивни системи: принципи конструисања и обликовања, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2007.), а подразумева израду задатка везаног за одређени тип конструктивног система у виду графичког рада.

Испит се полаже на листу димензија 50 x 70 cm који доноси студент. На испит је, такође, потребно понети прибор за писање и цртање као и индекс.

Трајање
Испит траје 120 минута.

Оцењивање
На испиту је могуће остварити максимално 30 поена.

Из кабинета