UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Izbor: dr Miloš Aranđelović, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 02/06/2017
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor u naučno zvanje stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Miloš Aranđelović, dipl.inž.arh, izabere u zvanje naučni saradnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti trideset dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: dr Milan Radojević, dipl.inž.arh

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 02/06/2017
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Tehnologije građenja, instalacije i menadžment, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Milan Radojević, dipl.inž.arh, izabere u zvanje docenta, na Departmanu za arhitektektonske tehnologije, za navedenu oblast. Referat Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Prva nagrada na VII Salonu pejzažne arhitekture za tri publikacije završnih radova studenata MAS Integralni urbanizam

  By Arhitektonski fakultet on 02/06/2017
  / 31.05-30.06.2017, SANU / Na VII međunarodnom Salonu pejzažne arhitekture, koje organizuje Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije, autorski tim u sastavu van. prof. dr Marija Maruna, doc. dr Danijela Milovanović Rodić, doc. dr Ratka Čolić, van. prof. dr Ksenija Lalović je u kategoriji publikacija dobio Prvu nagradu za „Publikacije završnih radova tri generacije studenata Master akademskih studija Integralni urbanizam Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu“...