UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

25/05/2017

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd

obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Arhitektonski crtež u istraživačkom radu Đorđa Petrovića, period 1971-1989″ Vladimira Kovača, mast.inž.arh, dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.

Doktorska disertacija: ”Arhitektonski crtež u istraživačkom radu Đorđa Petrovića, period 1971-1989” Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije: ”Arhitektonski crtež u istraživačkom radu Đorđa Petrovića, period 1971-1989”