UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava da će Danilo Furundžić, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

“Definisanje modela ocene isplativosti planiranih urbanističkih parametara stambeno-poslovnih zona Beograda”

u utorak, 28.02.2017. godine u 09.00 sati u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.