UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Razgovor: Arhitektura u kontekstu 3 – re:a.c.t studio – Grozdana Šišović i Dejan Milanović

  By Arhitektonski fakultet on 10/02/2017
  / 14.02.2017. u 19.00h, Galerija Artget / Nakon 10, 15 godina prakse, neminovno je da se osvrnete i zapitate da li je ovo ono što smo želili ili kako smo dovde došli. Samo ime biroa re:a.c.t upućuje na reakciju i interakciju u odnosu na kontekst, okolnosti, na ovde i sada. Ako posmatramo na taj način, onda se rad re:a.c.t-a, kao i njihova konkursna praksa, koja čini najveći deo opusa ovog autorskog tima, može čitati kao uporna težnja da se stvore kvalitetni prostori za svakog korisnika bez obzira na socijalne i ekonomske faktore. This Must Be The Place se odnosi i na ovo mesto, Beograd, Srbiju, kao mesto stvaranja, na margini dešavanja, isto koliko se odnosi i na prostore koje re:a.c.t stvara svojim projektima...
 • Obaveštenje o konkursu za izbor nastavnika objavljenom 24.10.2016. u dnevnom listu “Politika”

  By Arhitektonski fakultet on 10/02/2017
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane o Zaključku Izbornog veća Fakulteta, sa sednice održane dana 06. februara 2017. godine, u vezi sa konkursom za izbor nastavnika na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, za užu naučnu oblast: Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa, a koji je bio objavljen u dnevnom listu „Politika“, dana 24. oktobra 2016. godine.
 • MASA-12010 – Filozofija: Prvi blok nastave

  By Arhitektonski fakultet on 10/02/2017
  Obaveštavaju se studenti I godine Master akademskih studija da će dr Petar Bojanić predavanja na predmetu Filozofija održavati u blokovima. Prvi blok nastave održaće se: 01. marta 2017. (sreda) - 20.15-22.00h, amfiteatar; 02. marta 2017. (četvrtak) - 15.15-16.30h, amfiteatar; 03. marta 2017. (petak) - 14.00-15.00h, amfiteatar; 06. marta 2017. (ponedeljak) - 12.00-14.00h, amfiteatar. Prisustvo na prvom bloku predavanja je obavezno zbog objašnjenja rada na predmetu i uputstva za polaganje ispita.
 • OASA-23010 i IASA-23010 – Stanovanje: Januarski ispitni rok – Uvid u ispitne radove

  By Arhitektonski fakultet on 10/02/2017
  Obaveštavaju se studenti II godine Osnovnih akademskih studija i Integrisanih akademskih studija da će se uvid u ispitne radove iz predmeta Stanovanje, kod prof. Vladimira Lojanice, održati u ponedeljak, 13. februara 2017. godine, od 11-12h u kabinetu 239.
 • IASA-12070 – Mehanika i otpornost materijala: Početak nastave

  By Arhitektonski fakultet on 10/02/2017
  Obaveštavaju se studenti I godine Integrisanih akademskih studija da predavanja iz predmeta Mehanika i otpornost materijala počinju u ponedeljak, 13. februara 2017. godine. Konsultacije počinju u ponedeljak, 20. februara 2017. godine, u kabinetu 346, od 13.00-14.30h. Na konsultacije se donosi urađen domaći zadatak (zadat na predavanju).
 • OASA-12070 – Mehanika i otpornost materijala: Početak nastave

  By Arhitektonski fakultet on 10/02/2017
  Obaveštavaju se studenti I godine Osnovnih akademskih studija da predavanja i vežbe iz Mehanike i otpornosti materijala počinju u ponedeljak, 13. februara 2017. godine, u rasporedom predviđenim terminima. Na vežbe je potrebno poneti: 1. list papira A3 formata (sa ispisanim nazivom predmeta, prezimenom, imenom i brojem indesa, kao i brojem vežbe u gornjem desnom uglu), 2. grafitnu olovku, gumicu, dva lenjira, šestar, uglomer i kalkulator sa trigonometrijskim funkcijama, 3. Praktikum iz Mehanike i otpornosti materijala (Arh.Portal), 4. kartonsku fasciklu A4 formata, na koju je sa spoljne strane zalepljen list „Mehanika OASA – Pečat“ (Arh.Portal). Raspored za vežbanje po salama je istaknut na tabli preko puta kabineta 346.