UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Nataša Janković, mast.inž.arh.

09/02/2017

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd

obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Transformacija predeone strukture u procesu razvoja teritorije grada: Beograd druge polovine XX veka” Nataše Janković, mast.inž.arh, dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici a u štampanom obliku u biblioteci fakulteta, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.

Doktorska disertacija: ”Transformacija predeone strukture u procesu razvoja teritorije grada: Beograd druge polovine XX veka” Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije: ”Transformacija predeone strukture u procesu razvoja teritorije grada: Beograd druge polovine XX veka”