UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Poseta studenata Gradu Kraljevu i radionica „Kreiranje i oblikovanje sklopova i ambijenata u prirodnom okruženju”

2016_M03U-Kraljevo_01

Srednjovekovno utvrđenje Maglič, Ibarska klisura

Radionica

Predmet:
MASA-U23011 – STUDIO M03U – Projekat: Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju_predeo posebnih prirodnih odlika 2016/17

Nastavnik:
dr Biserka Mitrović, vanredni profesor

Stručni put – studentska poseta Gradu Kraljevu u okviru predmeta STUDIO M03U – Projekat i radionica pod nazivom: „Kreiranje i oblikovanje sklopova i ambijenata u prirodnom okruženju“, rukovodioca predmeta vanr.prof. dr Biserke Mitrović, održan 25-26. novembra 2016. godine.

Grupa od 14 studenata druge godine Master akademskih studija Arhitektura, zajedno sa prof. Biserkom Mitrović, asis. Jelenom Marić, i saradnicom Tamarom Vuković posetili su Grad Kraljevo i područje lokaliteta Maglič. Osnovni cilj ove posete bio je razvijanje odnosa studenata prema prirodnom okruženju neposrednim detaljnim terenskim istraživanjem, kao i kontakti i konsultacije sa predstavnicima javnog sektora, odnosno institucija u Kraljevu.

Organizacija obilaska lokacije i realizacija ovakvog vida saradnje između Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i Grada Kraljeva, pokrenuta je od strane prof. Biserke Mitrović, a podržana od strane uprave grada Kraljeva, odnosno sledećih institucija: Gradska uprava Kraljevo (dr Predrag Terzić, dipl.politikolog, Gradonačelnik, i Marica Mijajlović, dipl.inž.arh, zamenik gradonačelnika), Raški upravni okrug, Javno preduzeće za uređivanje gradskog zemljišta Kraljevo, Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, Inženjerska komora Srbije, Sektor za vanredne situacije i Odeljenje za upravljanje imovinom i informacione tehnologije Gradske uprave Grada Kraljeva.


Povezani tekstovi:
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat: Radionice 1 i 2 – 2015/16
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat: Radionice 1 i 2


2016_M03U-Kraljevo_02
2016_M03U-Kraljevo_03

Srednjovekovno utvrđenje Maglič, Ibarska klisura

Prvog dana puta, u okviru zvaničnog sastanka u sali Gradske uprave studenti su svečano dočekani od strane predstavnika gorepomenutih institucija, koji su prezentovali svoje razvojne vizije, ideje, probleme i prednosti, kao i potencijalne projekte za područje lokaliteta Maglič. Studentima je dodeljen sav prikazani i dostupan materijal, zajedno sa snimkom drona, posebno rađenim za potrebe ove studentske posete, koja je takođe bila i adekvatno medijski propraćena uz izjave pojedinih učesnika. Opis rada na predmetu, kao i pregled studentskih radova predstavljen je od strane nastavnika, odnosno saradnika. Ove aktivnosti podstakle su kvalitetnu diskusiju po pitanju daljeg razvoja Magliča.

Drugog dana puta studenti su obišli šire područje lokaliteta srednjevekovnog grada – Maglič, neposredno se upoznajući pre svega sa prirodnim, ali i izgrađenim karakteristikama ovog lokaliteta, kao i svim relevantnim stručnim informacijama iz domena realizovanih i planiranih aktivnosti predviđenih za ovo područje. Detaljne informacije o širem području, značaju, nastanku i arhitekturi Magliča studentima su predstavili arheolozi iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, kao i predstavnik Regionalnog odbora matične sekcije urbanista Zoran Radonjić. Posebno je istaknuta potreba adekvatnog sistemskog bavljenja ovim temama, kako bi se kvalitetno odgovorilo na aktuelne zahteve kako javnog tako i privatnog sektora i investitora, a u cilju celovitog sagledavanja svih razvojnih mogućnosti.

2016_M03U-Kraljevo_04
2016_M03U-Kraljevo_05

Poseta studenata Gradskoj upravi grada Kraljeva

Zahvaljujući ovako organizovanoj i realizovanoj formi stručnog putovanja i saradnje fakuleta, kao akademske institucije i Gradske uprave Kraljeva, studenti su imali priliku, ne samo da prikupe potrebne informacije sa terena neophodne za uspešnu realizaciju projekata, već i da se kroz ovakav vid participacije upoznaju sa stanjem i realnim mehanizmima upravljanja, planiranja i izgradnje prostora na teritoriji Srbije, odnosno Grada Kraljeva. U tom smislu, to je i prilika da se studentski rad realizuje na najbolji mogući način, a razvojni potencijali lokaliteta Maglič promovišu.

Prilog RTV Kraljevo o poseti studenata Arhitektonskog fakulteta Gradu Kraljevu

Ovim stručnim putovanjem takođe je uspostavljena dalja saradnja u smislu tehničke i stručne podrške za realizaciju izložbe studentskih radova i pratećeg materijala u Kraljevu, u okviru predmeta MASA-U23011 – STUDIO M03U – Projekat: Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju_predeo posebnih prirodnih odlika 2016/17, rukovodioca predmeta: vanr.prof. dr Biserke Mitrović. Takođe, dogovorena je i poseta i učešće predstavnika Uprave i drugih instistucija Grada Kraljeva na završnoj odbrani i izložbi studentskih radova predviđenom za januar 2016. godine.

Predmetni nastavnik:
Vanr.prof. dr Biserka Mitrović

Informacija o poseti studenata Arhitektonskog fakulteta Gradu Kraljevu objavljena na zvaničnoj veb stranici Grada Kraljeva:
Studenti Arhitektonskog fakulteta u Kraljevu

2016_M03U-Kraljevo_06
2016_M03U-Kraljevo_07

Poseta studenata Gradskoj upravi grada Kraljeva