UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-35070 i IASA-35070 – Studio 03a – Razvoj projekta: Spisak priloga i novi termin drugog kolokvijuma

Obaveštenje

Studijska celina:
Studio 03a

Predmet:
OASA-35070 – Studio 03a – Razvoj projekta
IASA-35070 – Studio 03a – Razvoj projekta

Obaveštavaju se studenti III godine Osnovnih i Integrisanih akademskih studija da će se umesto u ponedeljak, drugi kolokvijum iz predmeta Studio 03a – Razvoj projekta održati u četvrtak, 15. decembra 2016. godine. Predaja radova je od 09.15 do 10.00 časova.

Spisak priloga za drugi kolokvijum:

a. za deo arhitektonske konstrukcije (ukupno 20 poena):
– svi prilozi u 1:100 (osnove, preseci i izgledi) na nivou “podloga za instalatere”, odnosno, sa svim opisima i oznakama, osnovnim dužinskim i visinskim kotama, ali bez detaljnog kotiranja;
– bitni detalji u projektu u razmeri 1:10, po principu da svaki od studenata u grupi uradi minimum 4 detalja koja su prethodno dogovorena sa nastavnikom/saradnikom u sali;

b. za deo statike konstrukcija (ukupno 10 poena):
– u zavisnosti od izbora konstruktivnog sistema – plan oplate sa planom pozicija, ili plan montaže; sa oborenim presecima, za sve nivoe (od temelja do krova); razmera 1:100
– statičke šeme
– analiza opterećenja za sve elemente (4 elementa po studentu – stub, ploča, greda + temelj ili rešetka ili sl. u zavisnosti od konkretnog slučaja)

Rukovodilac studijske celine
Prof. dr Ana Radivojević