UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Predavanje dr Ljiljane Blagojević u okviru ciklusa “O zaboravu i zaboravljenima”: Arhiamnezija

2016-Arhiamnezija_foto-Robert-Frank

Foto © Robert Frank

Radnicka-komuna-LINKS_logo

Radnička komuna Links
Ciklus O ZABORAVU I ZABORAVLJENIMA

Tema ARHIAMNEZIJA
Govori dr Ljiljana Blagojević, arhitekt
četvrtak, 20. oktobar u 18h,
Kuća ljudskih prava, Kneza Miloša 4, Beograd

“U predavanju na temu „zaborava”, odnosno „ o zaboravu i zaboravljenima”, ispitivaću veze između arhitekture i amnezije. Predavanje će biti rečeno u formi unutrašnjeg dijaloga arhitekta između projekta i projiciranja, istorije, teorije i tumačenja. Govoreći kao arhitekt projektant, obrazovana u modernističkoj paradigmi novuma-a, ideala samo-referencijalnog početka, originalnog projekta, radikalnog raskida sa prošlim, postaviću pitanje koliko je amnezija važna u utvrđivanju arhitektovog vjeruju. Da li arhitektonsko projektovanje kao projiciranje novog, i novogradnje i prostornog uređenja, i obnove i rekonstrukcije, pretpostavlja amneziju? Da li se radi o totalnoj amneziji, ili o delimičnoj; koliko bljesaka sećanja je inkonsekventno? Da li je amnezija neophodni uslov arhitekture? Inverzno, govoreći kao arhitekt pisac, autodidakt u paradigmi kraja istorije, postaviću pitanja tumačenja upravo bljesaka sećanja koji su osnov teorije discipline arhitekture.

Predavanje će biti praćeno projekcijama.”

dr Ljiljana Blagojević, arhitekt, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta


Povezani tekstovi:
Publikacija i izložba: Dobrović in Dubrovnik: A Venture in Modern Architecture (Dobrović u Dubrovniku: Poduhvat moderne arhitekture)
Dodeljena Nagrada Ranko Radović 2015
Promocija knjige: Itinereri: Moderna i Mediteran – Ljiljana Blagojević
Dve izložbe posvećene profesoru naše škole i značajnom arhitekti Milanu Zlokoviću
Svečanost povodom obeležavanja 50 godina od smrti Profesora Milana Zlokovića (1898 – 1965)


Biografija: Kao arhitekt projektant radila je u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije, u Londonu, u biroima RHWL Partnership i Office of Zaha Hadid. Birana u članstvo Kraljevskog instituta britanskih arhitekata – RIBA i u Inženjerske komore Srbije. Izlagala je 2002. i bila je ko-kurator i ko-autor postavke Nacionalnog paviljona Srbije 2008. godine na Međunarodnoj izložbi arhitekture, Bijenale arhitekture u Veneciji.

Bila je gostujući profesor projektovanja i teorije arhitekture i urbanizma na Univerzitetu Jejl – Yale University School of Architecture (2009. i 2010), predavala je po pozivu na Univerzitetima Harvard, Jejl i drugde, i bila uvodničar i predavač po pozivu na Federalnoj politehnici u Cirihu, Politehnici u Milanu, Umetničkoj akademiji u Beču, institucijama kao što su Srpska akademija nauka i umetnosti, Švedska kraljevska akademija za književnost, istoriju i starine, i skupovima kao što su Evropski forum Alpbah, UN Habitat, Salcburški seminar, i dr.

Autorka je knjiga: Modernism in Serbia: The Elusive Margins of Belgrade Architecture, 1919-1941 (MIT Press in association with the Harvard University Graduate School of Design, 2003), Itinereri: Moderna i Mediteran. Tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića (Službeni glasnik i Arhitektonski fakultet, 2015), Dobrović in Dubrovnik: A Venture in Modern Architecture, sa Krunoslavom Ivanišinom i Wolfgang Thaler-om (Berlin: Jovis, 2015), Novi Beograd: osporeni modernizam (Zavod za udžbenike, Arhitektonski fakultet i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada, 2007) i Moderna kuća u Beogradu, 1920-1941. (Zadužbina Andrejević, 2000).

Dobitnica je nekoliko nagrada i priznanja na arhitektonskim konkursima i dobitnica Nagrade Ranko Radović i Velike nagrade Salona arhitekture u Beogradu. Njena biografija obuhvata objavljivanje naučnih radova u većem broju referentnih međunarodnih i domaćih naučnih časopisa, kao što su: The Joural of Architecture, Architectural Research Quaterly, Architektura&Urbanizmus, Perspecta, Bauwelt-Stadtbauwel, Prostor, Spatium, Arhitektura i urbanizam i dr. Ukupno je objavila pet autorskih knjiga i preko 100 naučnih radova, od toga veći broj u visokim i najvišim kategorijama.

Program podržava: Rekonstrukcija Ženski fond
Autorka ciklusa: Svetlana Gavrilović

13