УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

sajam_logo_sr-latin
Расписивач / Наручилац конкурса
ДП Београдски Сајам, Београд
http://www.sajam.rs/

DAB_logo
Спроводилац конкурса
Друштво архитеката Београда,
Кнеза Милоша 7а/III, Београд
http://dab.rs/

ДП БЕОГРАДСКИ САЈАМ у сарадњи са Друштвом архитеката Београда расписује:

КОНКУРС за израду идејног решења реконструкције и
адаптације хала 7, 8 и 9 Београдског сајма

1. Повод и циљ израде конкурса

Управни одбор Београдског сајма је усвојио Одлуку којом даје сагласност да се путем јавног конкурса прибави идејно решење реконструкције и адаптације хала 7, 8 и 9 Београдског сајма.

Програм конкурса обухвата:

  • идејно решење архитектуре и ентеријера објеката који се трансформишу и у оквиру којих се врши пренамена простора у конференцијски центар са изложбеним простором;
  • идејно решење партерног и саобраћајног уређења простора испред хала 7, 8 и 9 у циљу формирања свечаног пријемног платоа, као и пратећег паркирања.

Приликом доношења Одлуке о реконструкцији простора хала Управни одбор је имао у виду значај Београдског сајма као централне сајамске институције у нашој земљи и региону, досадашње учешће најзначајнијих имена српске архитектуре у пројектовању изложбених хала (архитекта Милорад Пантовић је освојио прву награду на конкурсу за идејни пројекат, 1953.), као и потребу да се до будућег изгледа хала 7, 8 и 9 дође избором најбољих и најквалитетнијих архитектонских решења.

Циљ је да се путем јавног конкурса дође до најбољих идејних решења за будућу реализацију пројекта на основу параметара и препорука датих од стране Расписивача Конкурса, а прецизираним у Програмском задатку. Изабрана конкурсна решења биће основ за израду пројектне документације неопходне за подношење захтева за добијање локацијских услова, потом израду пројекта ПГД – пројекта за добијање грађевинске дозволе, као и пројекта ПЗИ – пројекта за изградњу (у случају да се Инвеститор определи за овакву процедуру).

5.6. Конкурсни рокови

Почетак конкурсног рока / датум оглашавања 21.09.2016.
Конкурсна документација се преузима без накнаде са интернет страница Друштва архитеката Београда http://dab.rs/ и Наручиоца конкурса ДП Београдски Сајам http://www.sajam.rs/

Организована посета локације 29.09.2016.
Предвиђени термин окупљања у 12.00 часова; заинтересовани учесници могу послати е-маил на адресу sas-dab@eunet.rs и пријавити се са контакт телефоном, како би добили повратну информацију од стране Друштва архитеката Београда.

Рок за постављање питања је до 02.10.2016.
Питања се могу постављати на е-маил адресу dab.beograd@gmail.com. Одговори Жирија на постављена питања ће бити постављена на интернет страни Друштва архитеката Београда у року од пет дана од истека рока за постављање питања и исти ће бити доступни до рока за предају радова.

Рок за предају радова конкурса је 04.11.2016. до 15.00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом) у просторијама Друштва архитеката Београда, Београд, Кнеза Милоша 7а/III.

Објављивање резултата конкурса 15.11.2016.
Резултати ће бити објављени на интернет странама Друштва архитеката Београда и Наручиоца конкурса.

Изложба конкурсних радова и јавна дискусија о резултатима конкурса биће организована у термину накнадно одређеном од стране Наручиоца.

О термину за подизање ненаграђених конкурсних радова учесници ће бити обавештени на сајту Друштва архитеката Београда.

Награђени и ненаграђени радови, са извештајем Жирија биће публиковани у електронском формату на интернет странама Друштва архитеката Београда и Наручиоца у року од 30 дана од дана објављивања резултата Конкурса. Уз све радове биће објављени основни подаци (шифра рада, награда, препорука за откуп, пласман у ужи избор), те име(на) аутора уколико другачије није назначено у пријави за Конкурс.

5.7. Врста и висина награда

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 10 радова и уколико исти задовољавају пропозиције конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног фонда у износу од 1.160.000,00 динара у нето износу, према следећој расподели:

Прва награда – 500.000,00 динара
Друга награда – 300.000,00 динара
Трећа награда – 200.000,00 динара
Два откупа – 80.000,00 динара

Жири ће расподелу награда и откупа извршити у кладу са расписом Конкурса, са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда. Инвеститор се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радови извршити према одлуци Жирија, а у складу са Конкурсном документацијом – расписом у року од 45 дана од дана потврђивања Одлуке жирија од стране Наручиоца.

5.8. Састав жирија и известиоци

Жири у саставу:
Проф. др Јелена Ивановић Војводић, дипл.инж.арх.,представник Друштва архитеката Београда, председница жирија
Зоран Дмитровић, дипл.инж.арх.,представник Друштва архитеката Београда, члан жирија
Данка Селић, генерални директор Београдског сајма, представник Инвеститора, члан жирија

Заменик члана жирија
Љуба Стамболић, дипл. инж. арх., представник Инвеститора

Известиоци
Др Милена Грбић, дипл.инж.арх.
Тамара Петровић, дипл.инж.арх.

Секретар жирија
Ана Главички, Друштво архитеката Београда

5.9. Конкурсна документација

Конкурсна документација се преузима без накнаде са интернет страница Друштва архитеката Београда http://dab.rs/ и Наручиоца конкурса ДП Београдски Сајам http://www.sajam.rs/