UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Saša Đorđević, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

”Geometrijska i strukturna transformacija geodezijskih kupola iz uslova industrijske prefabrikacije građenja”,

u petak 30.09.2016. godine u 14.00 sati, u svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.