UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Jasna Cizler, mast.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

”Aktiviranje napuštenih industrijskih objekata u gradovima: institucionalna ograničenja u Srbiji”,

u subotu 24.09.2016. godine u 14.00 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.