UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

201617_reklama-MAS_800x600

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

Master akademske studije Arhitektura 2016/17
Master akademske studije Integralni urbanizam 2016/17
Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2016/17

Dinamika prijavljivanja kandidata

Datum Sala Kandidati čija prezimena počinju slovom: Vreme prijavljivanja Kandidata:
Subota, 10.09.2016. 217 A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z od 10.00h do 14.00h
Subota, 10.09.2016. 217 I, J, K, L, LJ, M, N od 15.00h do 19.00h
Nedelja, 11.09.2016. 217 NJ, O, P, R, S, T, Ć, U od 10.00h do 14.00h
Nedelja, 11.09.2016. 217 F, H, C, Č, DŽ, Š od 15.00h do 17.00h

Terminski plan

Prijavljivanje kandidata obaviće se 10. i 11. septembra 2016. godine.

Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa ličnim podacima i podacima o uspehu na prethodno završenim studijama, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta:
nedelja, 11. septembar 2016. godine u 20.00 sati.

Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu na prethodno završenim studijama (tehničke greške):
ponedeljak, 12. septembar 2016. od 11-12.00 sati u Arhitektonsko računarskom centru.

Isticanje rasporeda kandidata po salama na oglasnoj tabli Fakulteta:
UTORAK, 13. SEPTEMBAR 2016. godine u 8.00 sati.

ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA:

 • UTORAK, 13. SEPTEMBAR 2016. GODINE, U 9.00 SATI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA
 • UTORAK, 13. SEPTEMBAR 2016. GODINE, U 15.00 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA

Kandidati su dužni da dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka prijemnog ispita.

Termini za intervjue sa kandidatima za master akademske studije – Arhitektura i master akademske studije – Unutrašnja arhitektura, biće objavljeni naknadno.

Isticanje preliminarne rang liste:
NEDELJA, 18. SEPTEMBAR 2016. u 20.00 sati.

Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe:
ponedeljak, 19. septembar 2016. od 09.00 do 15.00 sati i utorak, 20. septembar 2016. od 09.00 do 12.00 sati u sobi 215a.

Uvid u radove:
utorak, 20. septembar 2016. od 13 .00 sati.

Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu:
utorak, 20. septembar 2016. do 20.00 sati.

Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe:
sreda, 21. septembar 2016. od 09.00 do 20.00 sati u sobi 215a .

Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu:
četvrtak, 22. septembar 2016. do 12.00 sati.

Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta:
četvrtak, 22. septembar 2016. do 15.00 sati.

Način prijavljivanja

Kandidati, prilikom prijavljivanja na konkurs za upis, uz popunjenu i potpisanu prijavu na konkurs (dobija pre podnošenja prijave), podnose na uvid originalna dokumenta i overene fotokopije sledećih dokumenata:
– Diploma, ili uverenje o završenom prvom stepenu ili uverenje o položenim ispitima sa osnovnih akademskih studija
– Izvod iz matične knjige rođenih;
– Uverenje o državljanstvu;
– Potpisanu saglasnost o korišćenju ličnih podataka (u jednom primerku) za sve studente – formular se dobija pre podnošenja prijave;
– Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara, na broj žiro računa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu:

840 – 1436666 – 34, poziv na broj 67-700027
sa svrhom doznake: naknada za prijemni ispit

 • Kandidat popunjava jedan prijavni list i na njemu zaokružuje sve brojeve studijskih programa na koje konkuriše.
 • Kandidat podnosi samo jedan komplet dokumenata, bez obzira na koliko studijskih programa konkuriše
 • Kandidati svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuju da prihvataju pravila prijemnog ispita
 • Kandidati – strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose pored propisane dokumentacije i nostrifikovanu diplomu o završenom prvom stepenu (ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih dokumenata) i pasoš.

Upis kandidata

Upis kandidata:

 • petak, 23. septembar 2016. godine u 9.00 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis u statusu budžetskih studenata, do popune budžetskih mesta na svim studijskim programima.
 • subota, 24. septembar 2016. godine u 10.00 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis u statusu samofinansirajućih studenata, do popune kvote za samofinansirajuće studente na svim studijskim programima.
 • Kandidati koji su stekli pravo na upis, a ne upišu se 23. i 24. septembra 2016. godine, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.
 • ponedeljak 26. septembar 2016. godine u 10.00 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima.

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Master akademskih studija 2016/17. objavljene su u MAS INFORMATORU 2016:

INFORMATOR: Master askademske studije 2016/17.