UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat mr Saša Đorđević, dipl.inž.arh.

04/07/2016

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd

obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Geometrijska i strukturna transformacija geodezijskih kupola iz uslova industrijske prefabrikacije građenja” mr Saše Đorđevića, dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u sobi 204 fakulteta, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.

Doktorska disertacija: ”Geometrijska i strukturna transformacija geodezijskih kupola iz uslova industrijske prefabrikacije građenja” Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije: ”Geometrijska i strukturna transformacija geodezijskih kupola iz uslova industrijske prefabrikacije građenja”