UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Odbrana doktorske disertacije: Iva Čukić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 04/07/2016
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Iva Čukić, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju: ”Uloga privremenih urbanih praksi u aktiviranju prostornih resursa", u subotu 09.07.2016. godine u 11.00 sati, u sali 200 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.
 • Prijemni ispit 2016: Rešenje Komisije za sprovođenje upisa po podnetim žalbama kandidata

  By Arhitektonski fakultet on 04/07/2016
  Razmatrajući osnovanost podnetih žalbi kandidata na Preliminarnu rang listu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2016/2017. godini, Komisija za sprovođenje upisa Fakulteta je na osnovu Izveštaja podkomisije za pripremu testa od 04.07.2016. godine, izvršila detaljnu analizu žalbi kao i celokupnog postupka sprovođenja konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2016/2017. godini i utvrdila sledeće...
 • Odbrana doktorske disertacije: mr Dejan Vasović, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 04/07/2016
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Dejan Vasović, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju: ”Modelovanje ponašanja arhitektonskih objekata usled potresa od miniranja na površinskim kopovima", u utorak 05.07.2016. godine u 14.30 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat mr Saša Đorđević, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 04/07/2016
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Geometrijska i strukturna transformacija geodezijskih kupola iz uslova industrijske prefabrikacije građenja” mr Saše Đorđevića, dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u sobi 204 fakulteta, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.