UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Nebojša Gadžić, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

”Arhitektura šarplaninskih sela sa posebnim osvrtom na stvaralaštvo Sredačkih zidara”,

u četvrtak 07.07.2016. godine u 14.30 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.