UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Miloš Aranđelović, mast.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

”Društveno-kulturni uslovi razvoja arhitekture građevina javne namene u selima Srbije u periodu od 1946. do 1970. godine”,

u petak 08.07.2016. godine u 16.00 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.