UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2016_Real-Estate-Architecture

Letnja škola

Arhitektura nekretnina
Real Estate Architecture

20-27. avgust 2016.
Lijež, Belgija

Tutori: Hikaru Nissanke, Filipe Magalhaes, Matteo Costanzo i Bart Dehaene

Lijež, ranih 60-ih godina XX veka. Kao i u drugim evropskim gradovima, procvat nekretnina je upravo započeo. Kao dobri modernisti, gradonačelnik i gomila privatnih preduzimača su mislili da obnove stambeni fond zamenom starog urbanog materijala novim tipom stanovanja: stambenom zgradom. Tokom narednih 15 godina, većina kuća iz XIX veka duž kejeva i bulevara zamenjena je 12-tospratnim modernističkim građevinama. Ova transformacija je radikalno promenila siluetu i lik grada.

Nakon 50 godina, ove zgrade su došle do kraja životnog ciklusa. Uz sve veće cene energije, društvene promene i evoluciju normi i standarda, ove moderne „ikone“ postaju zastarele. Prisutna je rastuća potreba da se preispita ova tipologija i da se razmišlja o mogućoj budućnosti. Letnja škola istražiće na koji način arhitektonske intervencije mogu da ožive ovaj važan stambeni fond.

2016_Real-Estate-Architecture_01

Letnja škola održaće se od 20. do 27. avgusta 2016. godine na Fakultetu arhitekture Univerziteta u Liježu (ULg) u Belgiji. Škola se sastoji od intenzivne radionice kombinovane sa javnim večernjim programom: projekcije, predavanja i diskusije. 40 međunarodnih diplomaca i doktoranata biće odabrano da radi na budućnosti modernih stambenih zgrada. Ovi studenti radiće u timovima od po 10 članova, pod nadzorom jednog od 4 tutora.

Glavno pitanje koje će se rešavati je: kako arhitektonske intervencije mogu osloboditi potencijalne strategije za obnovu stambenih zgrada, proizvoda procvata nekretnina tokom 60-ih i 70-ih godina? Na kraju nedelje, rezultati ovog rada biće prezentovani i diskutovani na panelu arhitekata, urbanih dizajnera, akademaca i javnih autoriteta. Kasnije će biti sakupljeni u publikaciju i predmet javne izložbe o stambenim zgradama u Belgiji u maju 2017. godine. Letnju školu organizuje grupa istraživača i asistenata sa Departmana za arhitekturu Univerziteta u Liježu i Gentu sa ciljem da podstakne razmenu arhitektonske kulture između univerziteta.

Prijava:
Letnja škola je otvorena za studente arhitekture i urbanog dizajna i arhitekte koji su nedavno diplomirali. Maksimum 40 učesnika će biti odabrano na osnovu predatog sažetog portfolija. Prijava treba da sadrži prezentaciju vašeg rada i curriculum vitae, kao i sledeću obaveznu informaciju: ime, prezime, datum rođenja, prethodno obrazovanje i e-mail adresu. Znanje engleskog jezika je obavezno. Prijave poslati u obliku jednog pdf dokumenta (do 10MB veličine) i nazvanog „ime_prezime.pdf“ na adresu application@realestatesummer.net.

Važni datumi:
Rok za predaju prijava: 05. jul 2016.
Odabrani studenti biće kontaktirani putem e-mail-a 10. jula 2016. i moraju potvrditi svoje učešće uplatom troškova do 20. jula 2016.

Cena:
Letnja škola – 125 evra
Napomena – učesnici moraju sami obezbediti svoj prevoz i smeštaj

Za sva druga pitanja vezana za letnju školu, kontakt adresa je info@realestatesummer.net, a zvanična veb stranica letnje škole: Real Estate Architecture

1