UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2016_SPOFA

Međunarodni naučni kongres u sportu

SPOFA 16
Sportski objekti – Modernizacija i izgradnja
Beograd, 28. maj 2016.

U subotu, 28. maja 2016. godine u Beogradu će se održati međunarodni kongres Sportski objekti – modernizacija i izgradnja SPOFA 16. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu će ugostiti učesnike kongresa sa željom da se razmene naučna i praktična iskustva stručnjaka za upravljanje, korišćenje i izgradnju u oblasti objekata u sportu.

Teme kongresa
Sportski objekti – modernizacija i izgradnja

Podteme:
• Energetska efikasnost u svetlu renoviranja sportskih objekata
• Prilagodjavanje starih objekata koji se renoviraju za osobe sa posebnim potrebama
• Specifičnosti tehnologije, postupaka i procedura u procesu modernizacije i renoviranja sportskih objekata
• Specifičnost obnove i izgradnje sportskih objekata u odnosu na novi Zakon o sportu
• Urbana rekonstrukcija i sportski objekti
• Upotrebni i oblikovni potencijali postojećih sportskih objekata
• Savremene potrebe za rekreativnim sadržajima i profesionalnim sportskim objektima
• Troškovi i benefiti sportskih objekata
• Strategije razvoja sportskih objekata
• Uticaj ekonomskog razvoja na sportske objekte
• Menadžment u sportskim objektima
• Marketing kao sredstvo za ekonomski benefit sportskih objekata
• Značaj sportskih objekata u razvoju društva

Program kongresa

Sve informacije o kongresu možete pogledati na stranici: SPOFA 2016

Kombank-Arena_bazeni

Montaža bazena za Evropsko prvenstvo u vaterpolu Beograd 2016, Kombank Arena, Beograd, 2016 | Foto © Myrtha Pools
0