UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Foto © Lucy Paton, Anthony Staples, Benedetta Rogers i Matthew Eberhard, dobitnici RIBA Bojd Oger stipendije 2015.

RIBA-Logo_o

Za RIBA Bojd Oger stipendiju 2016. mogu da konkurišu naši studenti sa OASA i MASA studijskih programa koji su akreditovani RIBA ekvivalencijom. (To važi za studijske programe koji su počeli školske 2014/15, zatim 2015/16. godine i ubuduće.)

RIBA Bojd Oger stipendija 2016.
RIBA Boyd Auger Scholarship 2016

Kraljevski institut britanskih arhitekata – The Royal Institute of British Architects (RIBA) je objavio konkurs za dodelu RIBA Bojd Oger stipendija 2016. (RIBA Boyd Auger Scholarship 2016). Svrha stipendije je podrška studentima i diplomcima arhitekture da putuju van Velike Britanije radi posla (radnog iskustva) ili radi istraživanja na temu po sopstvenom izboru.

RIBA Bojd Oger stipendija postoji zahvaljujući donaciji g-đe Margo Oger, u sećanje na njenog preminulog supruga Bojda Ogera, arhitekte i građevinskog inženjera. Stipendija je po prvi put dodeljena 2008. godine i do sada je podržala osam studenata.

Stipendija – kriterijumi za odabir:
Stipendija ima za cilj da podrži kandidate u njihovom ličnom, profesionalnom i akademskom razvoju u okviru oblasti arhitekture, pružajući im priliku da prođu kroz period maštovitog i originalnog istraživanja i putovanja.

Za period arhitektonskog istraživanja, očekuje se da će stipendija biti iskorišćena za usko definisan deo arhitektonskog istraživanja. Iako će prioritet imati projekti koji ne vode do akademske kvalifikacije, stipendija može da se iskoristi za deo šireg istraživanja na postdiplomskom nivou, odnosno na master ili doktorskim programima.

Žiri stipendije će tražiti dokaz jasne akademske sposobnosti i tehničke veštine, kao i potencijal za izuzetno dostignuće i originalno razmišljanje. Članove žirija interesuje na koji način kandidati nameravaju da izvuku korisno iz ovog iskustva i kako da ga pozitivno upotrebe u svom akademskom i profesionalnom radu.

Stipendija, u vrednosti od £5000 (britanskih funti), biće dodeljena ili:
• jednom studentu/diplomcu ili grupi studenata/diplomaca za period usko definisanog arhitektonskog istraživanja od 6 do 12 meseci.
ili:
• jednom studentu/diplomcu za period međunarodnog putovanja, na temu i na lokacijama po izboru kandidata. To se može povezati i sa periodom međunarodne radne prakse, ali naglasak stipendije treba da bude na omogućavanju putovanja na odabrane lokacije.

Prijave za finansiranje arhitektonskog radnog iskustva u nevladinim organizacijama su takođe dobrodošle.


Povezani tekstovi:
Konkurs: RIBA Norman Foster stipendija za istraživačko putovanje 2016
RIBA stipendija: RIBA McAslan Bursary 2015
Nagrade: The RIBA President’s Medals Student Awards 2015


Uslovi prijave
Kandidati moraju:

  • biti upisani na akademski studijski program RIBA Part 1, 2 ili 3, ili na program u statusu kandidata RIBA akreditovanog studijskog programa, u Britaniji ili inostranstvu, ili im je odobreno mesto na vrednovanom ili arhitektonskom akademskom studijskom programu u statusu kandidata do početka perioda pokrivenog stipendijom (samo za RIBA Part 2), ili
  • da su diplomirali na akademskom studijskom programu RIBA vrednovanom kao Part 1, 2 ili 3, ili akademskom studijskom programu u statusu kandidata, tokom poslednjih 5 godina.

Prijave treba popuniti na obrascu dostupnom na RIBA vebsajtu i trebalo bi da uključuju:
• detaljan pregled projektovanih troškova
• detaljan opis vašeg projekta, detalje vaše akademske i profesionalne posvećenosti arhitekturi do sada, i mišljenje o tome na koji način će vam Stipendija Bojd Oger pomoći (ukupno do 1500 reči)
• potpisanu referencu (profesionalnu ili akademsku)
• od izabranog(ih) kandidata se očekuje da preda dve kopije konačnog izveštaja u kome je dat detaljan prikaz istraživanja ili iskustava tokom putovanja. Jednu kopiju izveštaja zadržaće porodica Oger, a drugu RIBA.

Kako se prijaviti:
RIBA Bojd Oger stipendija – Smernice
RIBA Bojd Oger stipendija – Formular za prijavu

Popunjene prijave treba poslati Hejli Rasel (Hayley Russell), menadžeru projekata obrazovanja, na e-mail adresu hayley.russell@riba.org. Sve elektronske dokumente veće od 8MB bi trebalo poslati putem eksternih FTP vebsajtova poput www.wetransfer.com, pošto ne mogu stići putem e-mail-a.

Rok za prijavu je četvrtak, 02. jun 2016. godine, 12.00h (podne).

Za dalja obaveštenja, kontaktirajte Hejli Rasel (Hayley Russell), menadžera projekata obrazovanja na: hayley.russell@riba.org ili +44 (0)20 7307 3678.

Sve informacije u vezi RIBA Bojd Oger stipendija: RIBA Boyd Auger Scholarship

1