UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat mr Nebojša Gadžić, dipl.inž.arh.

11/05/2016

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd

obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Arhitektura šarplaninskih sela sa posebnim osvrtom na stvaralaštvo Sredačkih zidara”, mr Nebojše Gadžića, dipl.inž.arh, dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u kancelariji 204, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.

Doktorska disertacija: “Arhitektura šarplaninskih sela sa posebnim osvrtom na stvaralaštvo Sredačkih zidara” Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije: “Arhitektura šarplaninskih sela sa posebnim osvrtom na stvaralaštvo Sredačkih zidara”