UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Letnja škola: Kultura grada – Razumevanje urbanog pejzaža (THE CULTURE OF THE CITY- Understanding the urban landscape), Ankona

Departman za arhitekturu (DICEA – Dipartamento di Ingeneria, Edile e Architettura) Politehničkog univerziteta u Ankoni (Universita Politecnica delle Marche) organizuje letnju školu arhitekture THE CULTURE OF THE CITY – Understanding the urban landscape, koja će se održati od 10. juna do 21. juna 2016. godine u Ankoni i gradu Terni, nadomak Rima. Ove godine želja organizatora je da pozove i učesnike sa prostora Balkana radi umrežavanja, razmene iskustava.

Drugi grad_Istraživanje granica savremenog grada

Desetodnevni kurs predstavlja zahtevan program istorijskih i dizajn studija, terenskih istraživanja, odabrane literature, seminara i predavanja, kroz uzajamnu razmenu između studenata i tutora. Studenti koji učestvuju – koji dolaze iz različitih regiona i kultura i različitog su nivoa studija i obuke – radiće u malim grupama (3-4) različitih nacionalnosti i tokom istorijske i tokom faze projektovanja.

Od studenata se očekuje da naprave:
• dnevnik radionice
• skice sa putovanja
• beleške o pročitanom
• odštampanu prezentaciju master ili doktorskog istraživanja
• idejne projekte (grupni rad) i organizaciju finalne izložbe

Mesto održavanja: Mole Vanviteljana (Mole Vanvitelliana), Ankona

Kandidati koji se prijavljuju treba da predaju ličnu izjavu o zainteresovanosti za učešće, curriculum vitae i portfolio odabranih radova koji imaju veze sa zadatom temom. Letnja škola je otvorena za napredne studente master studija i studente doktorskih studija u arhitekturi i arhitektonskom inženjeringu.

Škola će odabrati 30 kandidata.
Rok za prijavu je 30. april 2016.
Prijave slati na adresu info@cultureofcity.org

1