UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Veb izložba: Re_akcija na izbegličku krizu: Studenti Arhitektonskog fakulteta za izbeglice

MASA_MASU_IP3

Dobrodošli na veb izložbu studentskih radova sa temom “Re_akcija na izbegličku krizu: Studenti Arhitektonskog fakulteta za izbeglice” izrađenih na predmetima MAS Arhitektura 2015/16 – II godina: MASA-23040-04: Izborni predmet 3 – Urbanizam: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj i MAS Integralni urbanizam 2015/16 – II godina: MASU M3.7. – Izborni predmet 3: Urbanisti i građanske inicijative za održivi razvoj: Studenti urbanizma za izbeglice u toku jesenjeg semestra akademske 2015/16. godine.

Na predmetima su istraživane potrebe, mogućnosti i modaliteti delovanja arhitekata i urbanista zarad poboljšanja uslova života izbeglica, ali i lokalnog stanovništva teritorija na kojima se izbeglice privremeno ili stalno naseljavaju. Ishodi nastave na predmetu su predlozi projekata za izbeglice koje bi studenti Arhitektonskog fakulteta mogli da preduzmu i realizuju u saradnji sa formalnim i neformalnim udruženjima građana, zainteresovanim pojedincima i vladinim institucijama. Tiču se rešavanja problema, ali i prevencije i osnaživanja pojedinaca, zajednica i društva u celini za suočavanje sa humanitarnim katastrofama.

U skladu sa razumevanjem da je održiva rešenja moguće kreirati samo kroz interdisciplinarnu i intersektorsku saradnju različitih aktera kojih se tiče, studenti su imali priliku da sarađuju i komuniciraju sa predstavnicima konkretnih organizacija civilnog društva angažovanih u pružanju pomoći izbeglicama – Centrom za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Beogradskim centrom za ljudska prava i Grupom 484.

Organizacija: predmetni nastavnik doc. dr Danijela Milovanović Rodić sa saradnicima Nikolom Bojanićem dipl.inž.arh, Rajanom Garićem dipl.inž.arh. i Višnjom Trudić mast.arh.

 • Trajna integracija migranata u ruralna područja

  Trajna integracija migranata u ruralna područja

  Studenti: Nemanja Dačić, Pavle Nešović, Ilija Bekčić, Nemanja Ćurčić i Miljan Salata
  Opis projekta: Projekat „Trajna integracija migranata u ruralna područja“ se prvobitno bavi analizom i mapiranjem napuštenih ruralnih područja…

 • Transformabilni info-centar

  Transformabilni info-centar

  Studenti: Nemanja Radojčić, Novica Vranić, Aleksandar Ćosić i Marijana Miljković
  Opis projekta: Projekat „Transformabilni info-centar“ predstavlja modularnu jedinicu koja je oformljena u kombinaciji kamiona, prikolice i kontejnera kako bi bila…

 • Joti paneli

  Joti paneli

  Studenti: Jovana Janković i Tijana Simikić
  Opis projekta: Projekat „Joti paneli“ predstavlja smeštajne jedinice za migrante izgrađene od posebnih lakomontažnih „Joti panela“ koji se proizvode od domaćih, recikliranih otpadnih materijala…

 • Kuhinja kao platforma za upoznavanje izbegličke krize

  Kuhinja kao platforma za upoznavanje izbegličke krize

  Student: Marta Minić
  Opis projekta: Projekat „Kuhinja kao platforma za upoznavanje izbegličke krize“ se sastoji od sledeće dve aktivnosti: Festivala bliskoistočne hrane i kulinarske radionice, kroz koje se vrši upoznavanje…

 • Programi integracije i inkluzije dece izbeglica u društveno okruženje

  Programi integracije i inkluzije dece izbeglica u društveno okruženje

  Studenti: Božena Stojić i Sara Bastoni
  Opis projekta: Projekat „Programi integracije i inkluzije dece izbeglica u društveno okruženje“ se bavi obezbeđivanjem osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i vrtića i predškolske…

 • Prihvatni centar za izbeglice

  Prihvatni centar za izbeglice

  Studenti: Milica Petrović, Sara Šanović i Filip Mamula
  Opis projekta: Projekat “Prihvatni centar za izbeglice“ predstavlja jedan prihvatni centar koga čine modularne smeštajne jedinice koje se formiraju u skladu sa…

 • Info Port

  Info Port

  Student: Marija Petreska
  Opis projekta: Projekat “Info Port“ predstavlja mobilni, lako rasklopivi paviljon, čija je funkcija privremeni smeštaj članova Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila tokom obilaska azilanata širom…

 • Rekonstrukcija napuštenih objekata

  Rekonstrukcija napuštenih objekata

  Studenti: Milica Marinković, Jelena Đokić i Dragana Bogojević
  Opis projekta: Projekat „Rekonstrukcija napuštenih objekata“ prvobitno predstavlja mapiranje i kategorizaciju napuštenih objekata na teritoriji Beograda, a zatim i njihovu analizu…

 • Info centar – sistem modularnih jedinica

  Info centar – sistem modularnih jedinica

  Studenti: Miloš Ušljebrka, Ivana Milanović, Bojan Jovančević i Isidora Milović
  Opis projekta: Projekat „Info centar – sistem modularnih jedinica“ predstavlja mesto gde izbeglice i tražioci azila mogu da dobiju informacije…

 • Vizuelni sistem informisanja

  Vizuelni sistem informisanja

  Studenti: Ana Jovanović, Irena Kostić i Sanja Spasenić
  Opis projekta: Projekat „Vizuelni sistem informisanja“ predstavlja prevazilaženje loše vidljivosti postojećih putokaza koji mogu biti od koristi migrantima u noćnom periodu pomoću…

 • Pomozimo migrantima – Zov sobe

  Pomozimo migrantima – Zov sobe

  Studenti: Jelena Veljić i Marija Stanić
  Opis projekta: Projekat „Pomozimo migrantima – Zov sobe“ predstavlja sanaciju sobe za majku sa decom u okviru Prihvatnog centra – Krnjača.

 • Humana infrastruktura

  Humana infrastruktura

  Studenti: Mina Vučković, Jana Filipović, Branka Stefanović i Ivana Gajić
  Opis projekta: Projekat „Humana infrastruktura“ predstavlja prostorno – programske tipove punktova na trasama migracija u cilju unapređenja bezbednosti i dostupnosti…

 • Info Recharge Station

  Info Recharge Station

  Studenti: Miloš Uzelac i Rastko Krstić
  Opis projekta: Projekat „Info Recharge Station“ predstavlja uvođenje slobodnostojećih aparata u cilju rešavanja sledeća tri problema migranata: dostupnost osnovnih informacija, nedostatak adekvatnih izvora za…

 • Transformabilne jedinice – biomasa

  Transformabilne jedinice – biomasa

  Studenti: Borko Marković i Đorđe Avramović
  Opis projekta: Projekat „Transformabilne jedinice – biomasa “ predstavlja predlog rešenja mobilnog generatora za proizvodnju električne energije na biomasu čime se rešava problem snabdevanja…

 • Ekonomija izbegličkog kampa – preko samoodrživosti do integracije

  Ekonomija izbegličkog kampa – preko samoodrživosti do integracije

  Studenti: Bogdan Nikoličić, Borjan Maksimović, Mihailo Mikavica, Mihajlo Žikić i Pantelija Mićić
  Opis projekta: Projekat „Ekonomija izbegličkog kampa – preko samoodrživosti do integracije“ se bavi analizom osnovnih faktora održivosti izbegličkih…

 • Društveno korisna stručna praksa

  Društveno korisna stručna praksa

  Studenti: Miloš Nikolić i Dragana Joksimović
  Opis projekta: Projekat „Društveno korisna stručna praksa“ predstavlja predlog povezivanja univerziteta i društva organizovanjem i realizacijom stručne prakse koja ima za cilj angažovanje studenata…

201516_MASA-23040-04_MASU-M3-7_cover

Nemanja Dačić, Pavle Nešović, Ilija Bekčić i Miljan Salata – Trajna integracija migranata u ruralna područja