UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kolektiv_Logo120x120

Galerija Kolektiv Vas poziva na otvaranje programa

Beogradski Brutalizam
April – Jun 2016, Galerija Kolektiv, Beograd

Beogradski Brutalizam jedna je od mogućih definicija arhitekture koja je dominirala 70-ih i 80-ih godina XX veka u Beogradu, pored socijalističke moderne ili internacionalnog stila, i koja je funkcionisala kao otvoren sistem oblika i značenja. Frenetična izgradnja u periodu koji je prethodio opštoj ekonomskoj krizi i krahu socijalističkog sistema stvorila je urbani estetski milje koji je uslovio različite supkulture, od kojih su neke prešle u urbane legende, koje i danas imaju odjek. Svesni ograničenja koje podrazumeva citiranje određenog stila kao skupa formi, govorimo o Beogradskom Brutalizmu pre svega kao o periodu, i kao urbanom pejzažu koji je formirao kulturu koju i danas delimo.

Cilj programa je da se kroz seriju izložbi, projekcija, razgovora, predavanja i radionica sagleda i istraži ovaj period u beogradskoj arhitekturi koji je, kao deo kulturne sredine formirao identitet više generacija Beograđana. Odnos prema temi je aktivan, a ne ekskluzivno prikazivački – pre svega jer se bavimo tkivom koje je živo, objektima i formama koje su neprekidno u funkciji i koje traže otvoren pristup njihovoj prirodi.

Otvaranje:

Otvoreni razgovor sa arhitektom
Aleksandrom Stjepanovićem
14. april, 19.00h
Galerija Kolektiv, Karađorđeva 53, Beograd


Povezani tekstovi:
Radionica: Ilkin san o stolicama (Ilka’s Dream of Chairs)
Izložba: Poetika kutija – Mathias Klotz


Otvaranje 14. april 2016, Kolektiv
Otvaranje
• Uvodna reč. Predstavljanje programa
• Razgovor sa Aleksandrom Stjepanovićem, arhitektom
• Koktel
Izložbe April 2016, Kolektiv
Izložba, arhitektonska fotografija:
Serija fotografija Marije Strajnić i Relje Ivanića, gde je arhitektura prikazana iz dva različita, jasno određena ugla, sa pristupom koji se oslanja na izveštavanje, jednako koliko i na sopstvenu interpretaciju.

Maj 2016, Kolektiv
Vođenje kroz IMS institut: arh Goran Petrović
Šetnja kroz zgradu, uvid u prefabrikaciju i masovnu arhitektonsku izgradnju. Istorijat zgrade i informacije o institutu. Predavanje i panel diskusija.

April/Maj 2016, Kolektiv
3M3 izložbe, posvećene tekućem programu

Radionice Maj 2016, Kolektiv
Radionica: Javni prostor, sa MODELART Arhitektima
Urbani mobilijar od betona. Intervencija u javnom prostoru: Novi Beograd.

Maj 2016.
Radionica za decu KIDE LONDON
Proizvodnja malih „prefabrikovanih“ elemenata. Savremena tehnologija prefabrikacije – 3D štampa

Razgovori April/Maj 2016, četvrtkom, Kolektiv
Razgovori: sa dve tačke gledišta
U galeriji Kolektiv održavaće se otvoreni razgovori sa arhitektama čiji projekti su važni izdanci brutalizma u Beogradu.

Arhitekte:
Aleksandar Stjepanović ( Blok 23 , Banjica )
Mihajlo Mitrović ( Zapadna kapija Beograda )
Svetislav Ličina ( Telekomunikacioni centar )
Branislav Jovin ( Urbanistički Zavod, Opština NBG )
Stojan Maksimović, ( Opština NBG )
Darko Marušić, Milenija Marušić ( Blok 61)
u saradnji sa / moderator: Pavle Stamenović

Predavanja U pripremi
Predavanje relevantno za program
Filmske projekcije Maj, Kinoteka
Projekcije filmova u Beogradskoj kinoteci, 10 filmova relevantnih za temu.
Moderator: Milorad Mladenović
Finalna izložba Jun 2016
Završna izložba
Osvrt na program: rezultati istraživanja i radionica, dokumentarne fotografije, i još jedna prilika da se pogledaju protekle izložbe.
Beogradski Brutalizam vodič PUBLIKACIJA
BG Brutalizam vodič
Vodič kroz brutalističku arhitekturu Beograda