UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Projekt: Erasmus+ CBHE Project: Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments – KLABS

KLABS_logo

Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments – KLABS

ERASMUS+ KA2 – Capacity Building in Higher Education (561675-EPP-1-2015-1- XK-EPPKA2-CBHE-JP)

Cilj projekta KLABS (KLABS) je unapređenje i modernizacija poslediplomskih nivoa obrazovanja u visokoškolskim ustanovama zemalja Zapadnog Balkana kojima se razvijaju kompetencije mladih profesionalaca u oblastima relevantnim za formiranje održivog prirodnog, socijalnog i izgrađenog okruženja, s posebnim osvrtom na modele razvoja u kontekstu prilagođavanja klimatskim promenama i pružanja adekvatnog odgovora na potencijalne prirodne katastrofe nastale kao posledica tih promena.

Projekat je koncipiran tako da partnerske institucije formiraju mrežu kompatibilnih poslediplomskih programa, istraživačkih resursa i nastavnog kadra, pri čemu se u svakoj partnerskoj instituciji akcenat stavlja na jedan specifičan aspekt, promovišući multidisciplinarnost i kooperaciju eksperata različitog užeg profila. Program ima za cilj i uspostavljanje permanentnih uslova za virtuelnu mobilnost studenata i nastavnog kadra, tako da sve institucije uključene u projekat nastavljaju da koriste ne samo resurse oformljene tokom trajanja projekta u datoj ustanovi, već kompletne kapacitete svih učesnika za komplementarne oblasti istraživanja. Kako je reč o relativno novoj oblasti, jedan od ciljeva projekta svakako predstavlja i uvođenje inovativnih naučno-obrazovnih sredstava, kao i povećanje fleksibilnosti postojećih studijskih programa.

Očekivani rezultati projekta KLABS odnose se na unapređenje nastave na poslediplomskim, prvenstveno specijalističkim, kursevima kroz sledeće aspekte:
• povećana fleksibilnost i izbornost u okviru postojećih studijskih programa,
• razvoj inovativnih izbornih modula,
• formiranje adekvatnog fonda nastavnog materijala,
• novi nastavni metodi i alati, inovativni metodološki pristup sa pratećim materijalom za studente i nastavnike, uključujući i aktivno učešće na rešavanju aktuelnih problema iz prakse, formiranje virtuelnih obrazovnih okruženja, razmenu iskustava, slobodan pristup obrazovnim resursima partnerskih institucija i punu virtuelnu mobilnost studenata i nastavnika,
• stvaranje uslova za eksperimentalni i praktični rad,
• formiranje specijalizovane biblioteke,
• predstavljanje rezultata široj javnosti,
• formiranje umrežene baze resursa i znanja u okviru programskih i partnerskih institucija čime se omogućava dinamičniji i interdisciplinarni rad.

Koordinator projekta KLABS je Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Članovi konzorcijuma projekta su: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Mostaru „Džemal Bijedić“, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Univerzitet u Banjoj Luci, Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan, RWTH Aachen University, TU Delft, Univerzitet u Ljubljani, University of Strathclyde Glasgow, IUAV Venice.

Rukovodilac projekta KLABS na Arhitektonskom fakultetu je doc. mr Nataša Ćuković Ignjatović

www.klabs.pr.ac.rs

EU-flag_Co-funded-Project