UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Predavanje: Ka alterRuralnim imaginacijama – Prof. Piter Versteig (Pieter Versteegh)

Elisa Bordonaro, Alain Saudan, Pieter Versteegh – zamišljen plan naselja Crotte-au-Loup, Ženeva, 2014 | Foto © Pieter Versteegh

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na gostujuće predavanje “Ka alterRuralnim imaginacijama” prof. Pitera Versteiga (Pieter Versteegh), profesora u arhitektonskoj školi u Parizu (Ecole Spéciale d’Architectur de Paris), i osnivača i direktora istraživačke grupe Psyché koja se bavi izučavanjem arhitekture i konstrukcije identiteta, koje će se održati u četvrtak, 07. aprila 2016. godine u 18.00 časova u sali 254 Arhitektonskog fakulteta.

Pieter-Versteegh

Prof. Piter Versteig

Sinopsis:

AlterRurality je dinamična konstelacija različitih koncepata, priroda i praksi koje stvaraju nove potencijale za naselja inspirisana seoskim vrednostima. Aktuelne reprezentacije ruralnog su zaražene predominacijom urbanih kultura. Ruralni prostor je ugrožen na fizičkim, geografskim i društvenim nivoima. Reprezentacije i imaginacije ruralnosti su u krizi, samim tim u krizi su i naše ideje o transformaciji ruralnih prostora. Može li arhitektonski pristup doprineti obnovljenim razumevanjima u transdisciplinarnim situacijama?

Ruralnost se ovde shvata kao složeno telo ekonomskih, ekoloških, društvenih i etičkih stavova i vrednosti. Šta organizuje ruralnost? Šta možemo naučiti od nje u intenzivnom humanističkom dobu održivosti koje se suočava sa ograničenjima privrednog rasta? Da li je ruralnost relevantna tema za inovaciju ljudskih naselja u savremenom društvu? Ruralno naseljavanje ne može biti urbani čin koji “civilizuje” ruralni prostor prema urbanim standardima — vrlo je moguće da ovakav čin treba da bude onaj koji promišlja osnove seoskog domaćinstva u najširem smislu (repeasantation). Konstrukcija “alterruralnosti” je potraga za novim stambenim modalitetima urezivanjem ruralnosti u savremene prakse i veštine. Reč je o etičkom načinu života i stanovanja lokalno, na održiv način, u okviru obnovljenog ugovora sa prirodom.

Lara-Bessard_Yanaelle-Sciboz_2013_AlterRurality-studio

Lara Bessard, Yanaelle Sciboz – projekat u okviru studijskog kursa AlterRurality, 2013 | Foto © Pieter Versteegh

Biografija

Piter Versteig (Pieter Versteegh) je profesor u arhitektonskoj školi u Parizu (École spéciale d’architecture) i osnivač i direktor Psyché istraživačke grupe koja se bavi izučavanjem arhitekture i konstrukcije identiteta. On je ko-osnivač istaživačke organizacije Arena (ARENA architectural research network). Predavao je arhitektonsku teoriju i praksu na Univerzitetu primenjenih nauka u Friburgu (Western Switzerland University of Applied Sciences) gde je takođe bio rukovodilac programa za arhitektonsko obrazovanje i istraživanje i osnivački član direkcije programa Jointmaster of Architecture. Predavanja po pozivu održao je na Politehničkoj školi u Lozani (EPF Lausanne), Berlahe Institutu (Berlage Institute) i Kentaki Univerzitetu (Kentucky University). Vodio je arhitektonski studio u Ženevi. Njegova istraživanja su fokusirana na odnose između arhitekture, teritorije i konstrukcije identiteta.

www.psychearchitecture.net
www.versteegh.ch
www.arena-architecture.eu

Organizacija: doc. dr Đorđe Stojanović, doc. dr Ana Nikezić, ass. arh. Anđelka Ćirović

Alexandre-Gobbini_Joanne-Villa_2013_AlterRurality-studio

Alexandre Gobbini, Joanne Villa – projekat u okviru studijskog kursa AlterRurality, 2013 | Foto © Pieter Versteegh
2