UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Raspisuju se izbori za delegata u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu 2016/17

Na osnovu člana 7. i člana 10. Pravilnika o radu Studentskog parlamenta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i člana 9. Poslovnika Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu, Studentski parlament, na sednici održanoj 24.03.2016. godine, donosi:

ODLUKU

 1. Raspisuju se izbori za delegata u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu, predstavnika Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, za školsku 2016/2017. godinu.
 2. Prijava kandidata za delegata iz tačke 1. ove Odluke vršiće se od 28.03.2016. godine do 31.03.2016. godine, u dekanatu fakulteta, od 12 do 14 časova. Pravo da budu na listi za izbor delegata imaju svi studenti fakulteta koji podnesu pisanu podršku najmanje 100 (sto) studenata fakulteta i pisanu saglasnost da prihvataju kandidaturu, na obrascima koje će utvrditi Studentski parlament i potvrdu da je student Arhitektonskog fakulteta. (dokumentacija se preuzima u dekanatu fakulteta)
 3. Isticanje konačne liste kandidata biće obavljeno 04.04.2016. godine na oglasnoj tabli fakulteta.
 4. Glasanje za delegata iz tačke 1. ove Odluke vršiće se dana 08.04.2016. godine od 10.00 do 14.00 časova. Glasanje je tajno i biće obavljeno u dekanatu fakulteta, a preliminarni rezultati glasanja će biti objavljeni najkasnije do 09.04.2016. godine do 14.00 časova.
 5. Birački odbor za sprovođenje izbora čine:
  – doc. mr Budimir Sudimac, prodekan za finansije
  – Đorđe Bulajić, student 2. godine OAS
  – Iva Šibalić, student 2. godine OAS
  – Stevo Marijanović, student 3. godine OAS
  – Pavle Kostić, student 1. godine MAS
 6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Studentskog parlamenta
Đura Stijčić