УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

На основу члана 7. и члана 10. Правилника о раду Студентског парламента Архитектонског факултета у Београду и члана 9. Пословника Студентског парламента Универзитета у Београду, Студентски парламент, на седници одржаној 24.03.2016. године, доноси:

ОДЛУКУ

 1. Расписују се избори за делегата у Студентском парламенту Универзитета у Београду, представника Архитектонског факултета у Београду, за школску 2016/2017. годину.
 2. Пријава кандидата за делегата из тачке 1. ове Одлуке вршиће се од 28.03.2016. године до 31.03.2016. године, у деканату факултета, од 12 до 14 часова. Право да буду на листи за избор делегата имају сви студенти факултета који поднесу писану подршку најмање 100 (сто) студената факултета и писану сагласност да прихватају кандидатуру, на обрасцима које ће утврдити Студентски парламент и потврду да је студент Архитектонског факултета. (документација се преузима у деканату факултета)
 3. Истицање коначне листе кандидата биће обављено 04.04.2016. године на огласној табли факултета.
 4. Гласање за делегата из тачке 1. ове Одлуке вршиће се дана 08.04.2016. године од 10.00 до 14.00 часова. Гласање је тајно и биће обављено у деканату факултета, а прелиминарни резултати гласања ће бити објављени најкасније до 09.04.2016. године до 14.00 часова.
 5. Бирачки одбор за спровођење избора чине:
  – доц. мр Будимир Судимац, продекан за финансије
  – Ђорђе Булајић, студент 2. године ОАС
  – Ива Шибалић, студент 2. године ОАС
  – Стево Маријановић, студент 3. године ОАС
  – Павле Костић, студент 1. године МАС
 6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Студентског парламента
Ђура Стијчић