UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Tacka-komunikacije_logo

Radionica

Confusing city
Beograd, 18 – 21. mart 2016.

Radionica je posvećena temi obeležavanja i imenovanja ulica i trgova u Beogradu. Polaznici radionice će uz moderiranje dizajnerke i profesorke Isidore Nikolić, istoričara Vladimira Dulovića i Andrije Stojanovića (Tačka komunikacije) pokušati da proniknu na koji način građani doživljavaju simbolički prostor oko sebe, šta im on znači, kakve asocijacije bude i na kakve ideje navode imena sa uličnih tabli. Jedno od pitanja koje će se pokrenuti je i ono na koje neformalne načine se može reagovati na ovakvo stanje u semantičkom prostoru koji nas okružuje, tj. kako na kreativan način možemo pridoneti smanjivanju ili premošćavanju jaza između zvaničnih politika sećanja i imenovanja i sistema pojmova, želja i razmišljanja korisnika tih javnih prostora.

Radionica je namenjena svima, ali prvenstveno studentima vuzuelnih umetnosti i grafičkog dizajna kao i studentima humanističkih nauka. Pored rada u grupi, za polaznike su organizovane i kratke prezentacije/diskusije sa gostujućim predavačima. Cilj je da se kroz multidiciplinarni pristup polaznici podstaknu da koristeći veštine kreiranja različitih vizuelnih prezentacija daju odgovore na semantičko simbolički nered na ulicama Beograda. Program se realizuje u partnerstvu sa Kulturforumom na Dorćolu (Mihizova 11), u čijem prostoru se i odvija većina aktivnosti tokom ova četiri dana.

Organizacija i produkcija: Tačka komunikacije

Radionica se sastoji iz 4 dela raspoređenih u 4 radna dana:
• Projekcija filma “Nestanak heroja” i razgovor s autorom, kao i autorom knjige Grad kao tekst
• Terenski rad i organizovano vođenje kroz primere iz okruženja
• Rad u tematskim grupama sa facilitatorima radionice. Osmišljavanje finalnih radova i intervencija.
• Prezentacija radova

Učešće je besplatno, ali je zbog ograničenog broja mesta potrebno da svoju prijavu (ime, prezime i do deset rečenica o tome zasto želite da učestvujete) pošaljete što pre. Finalni rok za slanje prijave učešća je 16. mart 2016. godine u 17h. Za prijave, pitanja ili predloge možete se obratiti putem mejla tackakomunikacije@gmail.com


Povezan tekst:
Serijal predavanja – seminar: Mapa kao medij


Isidora Nikolić
Rođena 1976. godine u Beogradu. Diplomirala na Katedri grafike knjige Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Magistrirala na istoj katedri sa bibliofilskim izdanjem knjige Nevidljivi gradovi Itala Kalvina. U polju dizajna i vizuelnih komunikacija autor mnogih vizuelnih identiteta, oblikovanja publikacija, prostornih grafika, izložbi i grupnih radionica (Oktobarski salon, Belef, Memorijal Nadežda Petrović, OFF Guide, Grifon i drugi). Izlagala na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Jedan je od osnivača i autora Međunarodne konferencije Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik u okviru koje se organizuju predavanja, izložbe i radionice za studente iz regiona. Od 2011. godine radi kao predavač na departmanu za digitalnu umetnost Fakulteta za medije i komunikacije na predmetima iz oblasti vizuelnih komunikacija.

Vladimir Dulović
Diplomirao na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta sa temom Nazivi beograskih ulica i trgova kao ogledalo ideologija vladajućih sistema. U međuvremenu bio polaznik glavnog programa Beogradske otvorene škole gde je dobio nagradu za najbolji završni rad 2002/3. Master studije srednjoevropske istorije završio 2010. godine na Central European University u Budimpešti. Paralelno učestovao na međunarodnom projektu o novonastalim nacionalnim identitetima jugoistočne Evrope. Pisac je i urednik više turističkih vodiča o Srbiji i regionu iz edicije In Your Hands. Od 2012. godine angažovan na projektima U.G. Tačka komunikacije.

Tačka komunikacije okuplja ljude različitih profesija i interesovanja uključene u procese nove prezentacije grada i kulturnog nasleđa. Delovanjem u oblastima kulture, novih medija i turizma istražuje nove pristupe proučavanja, beleženja i predstavljanja društvene istorije, arhitekture, javnih politika i delovanja pojedinaca ili grupa važnih za urbanistički ili socijalni razvoj grada. I dalje aktivna Zvučna mapa Beograda prikuplja priče stanovnika lokalnih zajednica o kulturi življenja i svakodnevici izvan velikih istorijskih narativa. Obeležavanje nezaštićenih zgrada iz perioda međuratne moderne je deo projekta Arhitektura za komšije otpočetog 2014. godine. Confusing city je još jedan dugoročni projekat u čijem fokusu su nazivi ulica i procesi imenovanja odnosno politike i ideologije koje na te procese utiču. Kroz nekoliko kreiranih specijalizovanih šetnji, deo tima se bavi otkrivanjem novih mogućnosti povezivanja kritičke analize grada i kreativnog turizma.

0