UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Jelena Milošević, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

”Izogeometrijska analiza u morfogenezi površinskih konstruktivnih sistema”,

u subotu 20.02.2016. godine u 12.00 sati, u sali 254 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.