UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs 16.2. Ekonomika projektovanja i građenja i Kurs 16.3. Regulativa: Raspored održavanja nastave

Modul 16 – Arhitektura, urbanizam i društvo

Obaveštenje

Predmeti:
Kurs 16.2. Ekonomika projektovanja i građenja
Kurs 16.3. Regulativa

Obaveštavaju se studenti III godine Osnovnih akademskih studija da će se nastava na predmetima Ekonomika projektovanja i građenja i Regulativa odvijati tokom letnjeg semestra 2015/16. kao blok nastava u dvočasima i to po sledećem rasporedu:

  • 17. februara – uvodno predavanje za oba predmeta (doc.dr Miloš Gašić)
  • 24. februara počinje nastava iz predmeta Regulativa – građevinski deo (doc.dr Miloš Gašić)
  • 16. marta se održava kolokvijum iz građevinskog dela Regulative
  • 23. marta počinje nastava iz predmeta Regulativa – urbanistički deo (doc.mr Biserka Mitrović)
  • 13. aprila se održava kolokvijum iz urbanističkog dela Regulative
  • 20. aprila počinje nastava iz predmeta Ekonomika projektovanja i građenja (doc.dr Miloš Gašić)

Ostale informacije u vezi predmeta, kolokvijuma i načina ocenjivanja možete videti na kurikulumu predmeta, ili dobiti u redovnim terminima predavanja.

dr Miloš Gašić, docent