UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

XRAYS_Josep-Mias_Belgrade_Poster

Pozivamo vas na gostujuće predavanje i otvaranje izložbe “XRAYS” čuvenog španskog arhitekte i profesora arhitekture i urbanizma Jozepa Miasa (Josep Miàs) i njegovog biroa MiAS Architects.

Predavanje: XRAYS
Četvrtak, 10. decembar 2015.
19.00 časova
Amfiteatar Arhitektonskog fakulteta u Beogradu

Izložba: XRAYS
10. decembar 2015 – 07. januar 2016.
Galerija Aula Arhitektonskog fakulteta u Beogradu

Uprkos materijalnosti i prisustvu arhitekture, još uvek ostaje nepoznato: konstruktivni procesi mogu sakriti slojeve koji objašnjavaju pravi smisao procesa projektovanja. Arhitektura je u stanju da daje nova značenja na mestima na kojima je locirana, menjajući ih drastično. Izložba koju pokazujemo je fokusirano istraživanje o tome šta skriva arhitektura. Kroz “transparentne” slike velikih formata, na kojima su superponirane dve slike (jedna prikazuje izgradnju, a druga rezultat) možemo da se približimo onome što arhitektura sažima iz urbane sredine, društva i kulture, pružanjem kompletnog i višedimenzionalnog novog shvatanja od naizgled obične slike.

Istraživanje biroa MiAS Architects uokvireno je dugoročnom aktivnošću, koja se u osnovi sastoji u registrovanju procesa svakodnevnih profesionalnih arhitektonskih aktivnosti, posmatranjem naših projekata od faze gradilišta do finalnog rezultata spoljnim očima kroz fotografiju. Ova sveža vizija, koju ostvaruje arhitekta i fotograf Adria Goula (Adrià Goula), omogućava nam da ponovo otkrijemo i drugačije razumemo kako se arhitektura organski razvija i postaje samostalna. Ove slike su nešto poput rendgenskog snimka, koje otkrivaju tajne u zgradama. Adria Goula ima međunarodno iskustvo u fotografisanju arhitekture uz vrlo lični pristup. Njegov rad je jedan od najuticajnijih, ne samo u Španiji, već i u celoj Evropi. Njegove slike su postale neka vrsta dijaloga između imaginacije MiAS Architects, njegove lične vizije i moći stvarnosti.

Glavni cilj izložbe je da se izgradi inovativni način za razumevanje arhitekture, nešto između vizije i doslednog značenja. To je neka vrsta razgovora između arhitekture i fotografije, istražujući suštinski fenomen onoga što se dešava u oba: snimanja performansi.

Dodatno je cilj izložbe da predstavi skriveni sloj postojeće arhitekture, koji otkriva dublje razumevanje o tome šta znači prostor, tektonika, društvo, vidljivost, tehnologija i materija. Šta bi se desilo ako bi arhitektura postala transparentna? Svest o strukturi, onome što drži materiju i prostor, u realnoj razmeri, može biti veoma elokventna i grafička. Ova perspektiva se odnosi na dugoročno istraživanje koje razvijamo i u profesionalnim i akademskim krugovima, fokusirana na strukture i izgradnju kao generativne procese koji određuju novu adaptivnu upotrebu arhitekture.

Pogledajte slike, ne kao objekte već kao njihove ruševine.

Predavanje Jozepa Miasa će se održati u četvrtak, 10. decembra 2015. godine u 19.00 časova, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, nakon čega je predviđeno otvaranje izložbe “XRAYS” u Galeriji Aula Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Ulaz je slobodan. Dobrodošli!

Organizacija:
van.prof. Uroš Radosavljević, Ana Raković

Predavanje i izložba su realizovani uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Josep-Mias-photo

Jozep Mias | © Miàs Architects

Biografija

Arhitekta Jozep Mias (Josep Miàs) radio je za ETSAB, Barselona. Bio je saradnik arhitekta u birou Enrika Miralesa od 1990. do 2000. godine. Od 2000. godine nagrađivan biro MiAS Architects iz Barselone zalaže se za istraživanje i eksperimentisanje i nove pristupe tehnologiji, proizvodnji i izgradnji. Poznat je širom sveta za dela kao što su Fontanals Golf Klub, urbanizacija Banyoles gradskog centra, pijace u Barseloneti, 22@ plug-in zgrada u Barceloni, Annexa Puigbert CEIP u Đironi i Korporativne zgrade u Barseloni, između mnogih.

Dobitnik je nacionalnih i međunarodnih nagrada i priznanja, sa radovima koji su objavljeni i izlagani na međunarodnom planu.

Predavač je i gostujući kritičar na mnogobrojnim nacionalnim i internacionalnim univerzitetima. Trenutno je profesor arhitekture i urbanizma na ETSAB Barseloni, gostujući profesor na UNISS Algeru, kao i na UCL Bartlett Školi Arhitekture u Londonu gde je profesor na Master diplomskom modulu 16 i viši naučni saradnik.

Vreme i mesto

Predavanje
/Četvrtak, 10. decembar 2015. godine/
/19.00 časova/
/Amfiteatar Arhitektonskog fakulteta u Beogradu/

Izložba
/10. decembar 2015 – 07. januar 2016. godine/
/Galerija Aula Arhitektonskog fakulteta u Beogradu/

"Mias