UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

201516_reklama-MAS_800x600_01_UA_sept

Prijemni ispit u drugom upisnom roku

Obaveštavaju se zainteresovani za upis na master akademske studije da će prijemni ispit u drugom upisnom roku za upis na prvu godinu studijskog programa Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2015/16. Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta biti održan u:

sredu, 14. oktobra 2015. godine u 14.00 časova na Arhitektonskom fakultetu u kabinetu 301.

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2015/16

Deo teksta iz INFORMATORA 2015 - drugi upisni rok

Arhitektonski fakultet u Beogradu upisuje u prvu godinu Master akademskih studija, na studijski program Unutrašnja arhitektura 2015/16 ukupno 5 studenata koji plaćaju školarinu.

Strani državljanin može se upisati pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije, u okviru kvote predviđene za upis.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 5.000,00 din.

Godišnja školarina, za studente prve godine studija koji plaćaju školarinu, utvrđena je u iznosu od 240.000,00 dinara.

Godišnja školarina za studente strane državljane iznosi 3.000 evra.

Pravo na rangiranje radi upisa na studijske programe stiču kandidati koji su polagali odgovarajući prijemni ispit.

Pravo na upis stiču kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom.

U prvu godinu studijskog programa Master akademskih studija – Unutrašnja arhitektura 2015/16 može se upisati lice koje je završilo akreditovane osnovne akademske studije arhitekture u Republici Srbiji ili odgovarajuće studije arhitekture i ostvarilo najmanje 180 ESPB bodova, kao i lice kome je strana visokoškolska isprava izjednačena sa prvim stepenom studija ovog Fakulteta.

1. Prijemni ispit za upis studenata na master akademske studije, studijski program – Unutrašnja arhitektura, organizuje se u formi klasifikcionog ispita, sa ciljem uspotavljanja ranga kandidata pri upisu na master akademske studije (u daljem tekstu: MAS).

2. Rang kandidata utvrđuje se na osnovu zbira poena, (pri čemu kandidat može osvjiti najviše 100 poena), iz sledećih delova:
uspeh na prethodno završenim studijama – do 25 poena
motivaciono pismo (i intervju) – do 25 poena
kvalitet portfolija u celini – do 50 poena

Terminski plan - drugi upisni rok

 • Prijavljivanje kandidata obaviće se 12. i 13. oktobra 2015. godine. od 10 do 12 sati, u sobi 205 arhitektonskog fakulteta.
 • Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa ličnim podacima i podacima o uspehu na prethodno završenim studijama, na oglasnoj tabli i vebsajtu Fakulteta: utorak, 13. oktobra 2015. godine u 13 sati.
 • ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA: SREDA, 14. OKTOBAR 2015. GODINE, U 14 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU U KABINETU 301
 • Isticanje preliminarne rang liste: SREDA, 14. OKTOBAR 2015. GODINE, U 18 SATI.
 • Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: četvrtak, 15. oktobar 2015. od 09 do 15 sati i petak, 16. oktobar 2015. od 09 do 12 sati u sobi 215a.
 • Uvid u rad: petak 16.oktobar 2015. godine, od 13 do 14 sati u kabinetu 301.
 • Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu: petak, 16.oktobar 2015. do 18 sati.
 • Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: ponedeljak, 19. oktobar 2015. od 09 do 12 sati u sobi 215a.
 • Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu: ponedeljak, 19. oktobar 2015. do 13 sati.
 • Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na vebsajtu Fakulteta: ponedeljak, 19. oktobar 2015. do 14 sati.

Upis kandidata - drugi upisni rok

 • Upis kandidata: ponedeljak, 19. oktobar 2015. godine od 14 do 15 sati. Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 19. oktobra 2015. godine, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.
 • Prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima: utorak 20. oktobar 2015. godine u 10 sati ispred sobe 205.

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Master akademskih studija Unutrašnja arhitektura 2015/16. objavljene su u INFORMATORU za drugi ispitni rok:

INFORMATOR – drugi ispitni rok: MUA 2015/16.