UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

201516_reklama-MAS_800x600_01_IU_sept

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

Obaveštavaju se zainteresovani za upis na Master akademske studije da će se prijavljivanje kandidata u drugom upisnom roku, za upis na prvu godinu studijskog programa Master akademske studije Integralni urbanizam 2015/16. Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta obaviti:

26. i 27. oktobra 2015. godine. od 10 do 12 sati, u sobi 205 Arhitektonskog fakulteta.

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

Master akademske studije Integralni urbanizam 2015/16

Deo teksta iz INFORMATORA 2015 - drugi upisni rok

Arhitektonski fakultet u Beogradu upisuje u prvu godinu Master akademskih studija, na studijski program Integralni urbanizam 2015/16 ukupno 3 studenata koji plaćaju školarinu.

Strani državljanin može se upisati pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije, u okviru kvote predviđene za upis.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 5.000,00 din.

Godišnja školarina, za studente prve godine studija koji plaćaju školarinu, utvrđena je u iznosu od 240.000,00 dinara.

Godišnja školarina za studente strane državljane iznosi 3.000 evra.

Pravo na rangiranje radi upisa na studijske programe stiču kandidati koji su polagali odgovarajući prijemni ispit.

Pravo na upis stiču kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom.

1. U prvu godinu master akademskih studija Integralni urbanizam može se upisati lice koje je završilo akreditovane osnovne akademske studije u Republici Srbiji i ostvarilo najmanje 180 ESPB ili steklo visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, kao i lice kome je strana visokoškolska isprava izjednačena sa prvim stepenom studija iz oblasti arhitekture ili druge srodne oblasti, i to:
– iz polja tehničko-tehnoloških nauka;
– iz polja društveno-humanističkih nauka;
– iz polja umetnosti;
– iz polja prirodno-matematičkih nauka;

2. interdisciplinarne, multidisciplinarne i trandisciplinarne (IMT) studije.

Terminski plan - drugi upisni rok

 • Prijavljivanje kandidata obaviće se 26. i 27. oktobra 2015. godine. od 10 do 12 sati, u sobi 205 arhitektonskog fakulteta.
 • Isticanje preliminarne rang liste: UTORAK, 27. OKTOBAR 2015. u 18 sati.
 • Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: sreda, 28. oktobar 2015. od 09 do 15 sati i četvrtak, 29. oktobar 2015. od 09 do 11 sati u sobi 215a.
 • Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu: četvrtak, 29. oktobar 2015. do 12 sati.
 • Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: petak, 30. oktobar 2015. od 09 do 12 sati u sobi 215a.
 • Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu: petak, 30. oktobar 2015. do 13 sati.
 • Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na vebsajtu Fakulteta: petak, 30. oktobar 2015. do 14 sati.

Upis kandidata - drugi upisni rok

 • Upis kandidata: petak, 30. oktobar 2015. godine od 14 do 15 sati. Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 30. oktobra 2015. godine, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.
 • Prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima: ponedeljak 02. novembar 2015. godine u 10 sati ispred sobe 205.

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Master akademskih studija Integralni urbanizam 2015/16. objavljene su u INFORMATORU za drugi ispitni rok:

INFORMATOR – drugi ispitni rok: MASU 2015/16.