UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

MASA-12020-01: Istorija i teorija 2 – Savremena teorija arhitekture: Vraćanje zapisnika

Obaveštenje

Predmet:
MASA-12020-01: ISTORIJA I TEORIJA 2: SAVREMENA TEORIJA ARHITEKTURE 2015.

Termin vraćanja formulara zapisnika o polaganju ispita iz predmeta Savremena teorija arhitekture biće u utorak, 15. septembra 2015. godine u sali 254, 12.00-13.00 časova.

Svi studenti koji su položili ispit treba, da bi dobili zapisnik, da pokažu na uvid elaborat formiran prema uputstvu datom u junskom ispitnom roku. Svaki student pojedinačno treba da ima elaborat, istovetan onom koji je već predat prilikom polaganja ispita.

Overeni primerak formulara zapisnika o polaganju ispita, sa upisanim poenima i ocenom, studenti prilažu u svoj elaborat predmeta.

Iz Kabineta

0