UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Obaveštenje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Dragana Mecanov, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

”Prostorna organizacija stambenih zgrada građenih u Beogradu od 1947. do 1980. godine u prefabrikovanim industrijalizovanim sistemima”,

u ponedeljak 13.07.2015. godine u 10.00 sati, u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta (sala 200), Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.