UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 10 – Organizacija prostora

Obaveštenje

Predmet:
Kurs 10.2. – Tipologija objekata 2

Podsećamo studente koji su u junskom roku predali Seminarski rad samo u štampanoj formi, da imaju obavezu da seminarski rad dostave i u digitalnoj formi (pdf ili word) na e-mail adresu cagic.studio@gmail.com, u što kraćem roku.

Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor