UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
KCB_Arh_u_kontekstu_top_o
KCB_latinica-crno

Galerija Artget, Trg republike 5/I
četvrtak, 25. jun u 19.00

ARHITEKTURA U KONTEKSTU, ciklus razgovora

Predstavljanje arhitektonskog biroa DVA: studio
„TIPOGRAFIJE”
Učesnici: Dragana Mecanov, Aleksandru Vuja i Milan Đurić

DVAstudio_o
Foto © DVA: studio

Treći u nizu ciklusa predavanja „Arhitektura u kontekstu“ je razgovor sa arhitektama iz DVA Studija iz Beograda.

Svoje reprezentativne projekte i delovanje predstaviće kroz društveno-istorijski kontekst. Centralna tema predavanja je tumačenje „savremenosti“ i „savremenog“, a govoriće se o uzorima, fazama rada, očekivanjima, o kontekstima i kontekstualizacijama. Kroz nekoliko tema, govoriće se o značaju i društevenoj odgovornosti arhitekte.

Dva Studio osnovali su Milan Đurić i Aleksandru Vuja 2000.godine u Beogradu. Nakon toga, Dva Studiju se pridružuju arhitekte Slađana Milivojević i Milka Gnjato. Pristup arhitektonskom projektu Dva Studija je uvek obeležen istraživanjem i interpolacijom konteksta, uslova pronađenih u okruženju. Razvoj projekta se kreće od osnovnih, određujućih uslova kroz metodološku igru konfrontacije ambivalentnih elemenata konteksta. Uobličavanje je kroz korelaciju između velikog i malog, kontraste u boji i materijalu, između privatnog i javnog, prirodnog i kulture. Sva različitost se očitava kroz višeslojnu strukturu objekta. Višeslojnost kao ishodište je reakcija na elemente arhitektonskog konteksta u kome se uvek kriju mogućnosti novog stvaranja. Cilj delovanja Dva Studija je afirmacija vrednosti arhitekture, delovanje na razvoju arhitektonske kulture, delovanje u pedagoškom i edukativnom procesu mladih arhitekata, učešće u unapređenju regulative u arhitektonskoj praksi.

DVAstudio_02_o
Foto © DVA: studio

Milan Đurić, dipl.inž.arh. rođen 1967. godine, diplomirao je na Arhitektonskom Fakultetu Beogradu. Od 1994. godine zaposlen na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u saradničkim i nastavničkim zvanjima. Od 2013. godine učestvuje u nastavi na istom fakultetu u zvanju vanrednog profesora. Profesionalnom praksom se bavi u okviru Dva Studija.

Aleksandru Vuja, dipl.inž.arh. rođen 1963. godine, diplomirao je na Arhitektonskom Fakultetu Beogradu. Od 1993. godine zaposlen na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u saradničkim i nastavničkim zvanjima. Od 2013. godine učestvuje u nastavi na istom fakultetu u zvanju vanrednog profesora. Profesionalnom praksom se bavi u okviru Dva Studija.

Milka Gnjato, dipl.inž.arh., rođena 1978.godine, diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesionalno angažovana u više projektantskih biroa, a od 2007. do danas u arhitektonskom birou Dva Studio.

Slađana Milivojević, dipl.inž.arh., rođena 1979.godine, diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom 2011 završila je master akademske studije drugog nivoa – master di secondo livello – Facolta Di Architettura – Sapienza Universita Di Roma. Profesionalnu praksom se bavi od 2005. do danas u arhitektonskom birou Dva Studio.

Moderatorka razgovora je mr Dragana Mecanov, rođena 1980. godine, diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Istražuje u oblasti tehnologija i istorije moderne arhitekture. Objavila je jednu monografiju i nekoliko naučnih radova.

DVAstudio_03_o
Foto © DVA: studio