UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
2015_ZaduzbinaAndrejevic_o

Na svečanosti u Maloj sali Kolarčeve zadužbine 25. maja 2015, Zadužbina Andrejević je objavila ovogodišnje konkurse:

39. Konkurs za objavljivanje priređenih doktorskih disertacija, magistarskih teza, specijalističkih radova i naučnih studija u bibliotekama „Academia“, „Dissertatio“, posebna izdanja, „Specialis“ i „Educatio“ i

14. konkurs za objavljivanje priređenih master radova u biblioteci „Initium“.

Konkursi su u toku i trajaće od 28. maja do 30. juna 2015. godine.

Konkursni materijali i kriterijumi nalaze se na vebsajtu Zadužbine Andrejević, a mogu se dobiti i u Zadužbini radnim danima od 09.00 do 16.00 časova.

U tački 4 kriterijuma i pravila za navedene biblioteke navedeni su materijali koji se dostavljaju uz predlog za unošenje naučnog dela u izdavački plan.

Za master radove – biblioteka „Initium“ utvrđeni su posebni kriterijumi, a u tački 5 navedeni su materijali koji se predaju uz predlog za unošenje rada u izdavački plan.

Kontakt

Za prijavu na Konkurse Zadužbine i sve ostale informacije molimo Vas da se javite Zadužbini svakog radnog dana od 09.00 do 16.00 časova na telefone: 011 386-2430, 240-1045, 240-3820.

Zadužbina Andrejević
Držićeva 11, Beograd
tel:
011-386-2430,
011-240-1045,
011-240-3820
email: zandrejevic@gmail.com
web: www.zandrejevic.rs