UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Nagrade

Fondacija „Sestre Bulajić“
11000 Beograd, Studentski trg 1

Beograd, 15.05.2015. godine
03 Broj: 06-2221/4-15

Na osnovu člana 5. Statuta Fondacije „Sestre Bulajić“, broj: 06-298/4-12 od 24.01.2012. godine, Odbor Fondacije „Sestre Bulajić“, na sednici održanoj 15.05.2015. godine, donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU OGLASA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA PO DVA NAJBOLJA ODBRANJENA DIPLOMSKA RADA IZ ARHITEKTURE I FIZIČKE HEMIJE ODBRANJENA NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU I FAKULTETU FIZIČKE HEMIJE UNIVERZITETA U BEOGRADU

Raspisuje se Oglas za dodelu novčane nagrade Fondacije „Sestre Bulajić“ za po dva najbolja odbranjena diplomska rada iz arhitekture i fizičke hemije odbranjena na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Fakultetu fizičke hemije Univerziteta u Beogradu.
Na Oglas se mogu prijaviti kandidati koji su u periodu od 15. juna 2014. godine do 15. juna 2015. godine diplomirali na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Fakultetu fizičke hemije Univerziteta u Beogradu.

Nagrada, u iznosu od po 10.000,00 dinara neto, dodeliće se iz sredstava Fondacije „Sestre Bulajić“.

Potrebna dokumentacija:

  • prijava na Oglas,
  • fotokopija diplome i lične karte,
  • diplomski rad kandidata.

Rok za podnošenje prijava je od 15. maja do 30. juna 2015. godine.
Prijave se podnose Arhitektonskom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta, na telefon 011/3207-426.

Izbor diplomskih radova obavlja Arhitektonski, odnosno Fakultet za fizičku hemiju i predlog odluke o dodeli nagrade dostavljaju Odboru Fondacije.

Na osnovu predloga fakulteta, Odbor Fondacije doneće odluke o dodeli nagrade. Odluku o dodeli nagrada uručiće Rektor Univerziteta u Beogradu, dana 09.07.2015. godine. Oglas o dodeli nagrada objaviti na oglasnoj tabli i sajtu Univerziteta u Beogradu, oglasnim tablama Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta fizičke hemije.

ZAMENIK PREDSEDNIKA ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Šćepan Miljanić