UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Rezultati konkursa za tri centralna trga u Beogradu (Trg Nikole Pašića, Trg Terazije i Trg Republike)

I nagrada | Autori: Zoran Dmitrović, Zorica Savičić

REZULTATI DRUGOG STEPENA KONKURSA ZA UREĐENJE TRI CENTRALNA TRGA U BEOGRADU

Saopštenje o rezultatima javnog otvorenog idejnog dvostepenog anonimnog (u prvom stepenu) urbanističko-arhitektonskog konkursa za tri centralna trga u Beogradu (Trg Nikole Pašića, Trg Terazije i Trg Republike) koji je organizovao Grad Beograd – Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP u saradnji sa sprovodiocem konkursa Društvom arhitekata Beograda.

Žiri je razmatrao pet radova pozvanih za učešće u drugom stepenu i odlučio da dodeli sledeće nagrade:

I nagrada

I nagradu je dobio rad sa autorskom šifrom „10162“ – radna šifra 30/II u iznosu od neto 1.000.000,00 dinara :

Autori:
Zoran Dmitrović, Zorica Savičić

Projektantski tim:
Nenad Blagojević, Ana Branković, Zoran Damjanović, Natalija Živulović, Marina Ilić, Vladimir Lukić, Ivana Pohulek, Miloš Radojević, Marija Radojlović, Đorđije Čizmović.

BG_Tri_centralna_trga_I_nagrada_06

II nagrada

II nagradu je dobio rad sa autorskom šifrom „31825“- radna šifra 26/II u iznosu od neto 500.000,00 dinara:

Autori:
Marija Krsmanović Stringheta, arhitekta, Bruno Oliveira Stringheta, arhitekta, Milena Kordić, arhitekta

Projektanti:
Tijana Stevanović, arhitekta, Vladimir Radulović, arhitekta

Saradnici:
Miloš Mitrović, stud.arh, Aleksandra Gavrić, stud.arh.

Konsultanti za saobraćajno rešenje:
Ana Trpković, dipl.inž.saobr, Svetlana Batarilo, arhitekta

II nagrada_02

III nagrada

III nagradu je dobio rad sa autorskom šifrom „31185“- radna šifra 15/II u iznosu od neto 300.000,00 dinara:

Autor:
prof.arh. Milan Lojanica

Saradnje:
prof.arh.V.Lojanica i „Proaspekt“ D.O.oO. (učešće u razradi i realizaciji teme)
prof..d.i.s.R.Vračarević ( konsultacije – saobraćaj)
d.i.g. D.Mandić (konstrukcija i tehnologija)
d.i.p.a.V.Nadaždin Ljubičić (zeleni inženjering)
d.i.a.M.Brković (3D prikaz)

BG_Tri_centralna_trga_III_nagrada_04

Informacija o mestu i datumu otvaranja izložbe i diskusije će se naknadno objaviti na internet portalu sajta Grad Beograd – Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP i Društvom arhitekata Beograda.

U Beogradu, 10.05.2015.

ŽIRI U SASTAVU:

Predsednik Žirija:
Milutin Folić, dipl. inž. arh.

Članovi Žirija:
Nebojša Minjević, dipl. inž. arh
Akademik prof.Branislav Mitrović, dipl. inž. arh.
Prof. Boris Podreka, dipl. inž. arh.
Prof. dr Eva Vaništa Lazarević, dipl. inž. arh.