UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 21 – Planiranje i obnova grada

Obaveštenje

Predmet:
Kurs 21.2. Urbana obnova i gradovi Srbije

Obaveštavaju se studenti III godine Osnovnih akademskih studija da će se drugi kolokvijum iz predmeta Urbana obnova i gradovi Srbije održati u sredu, 20. maja 2015. godine u terminu predavanja, u trajanju od 20 minuta u tri smene prema rasporedu (azbučnim redom prezimena studenata):

  • 10.00h –  grupa 1: od A do I
  • 10:30h – grupa 2: od J do N
  • 11:00h – grupa 3: od NJ do Š

Predmet kolokvijuma je materija obrađena u knjigama: Urbana tipologija, Gradski trg u Srbiji i Urbana morfologija, Grad i gradski trg autora Vladana Đokića (poglavlja koja se odnose na karakteristike grada i gradskog trga u Srbiji).

Doc. dr Milica Milojević