UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Studijska celina:
Uvod u arhitekturu i umetnost

Predmet:
OASA-11022 – Arhitektura danas

Proces RIBA akreditacije
Studentima OASA: vraćanje zapisnika o polaganju ispita iz predmeta Arhitektura danas, u januarsko-februarskom i aprilskom roku, biće u četvrtak, 07. maja 2015, 17-18h, u amfiteatru AF.

Studenti koji do sada to nisu učinili, treba da donesu na uvid kompletirane elaborate predmeta. Studenti koji su u januarsko-februarskom roku pokazali kompletirane elaborate predmeta, ne treba opet da ih donose.

iz Kabineta,
30.04.2015.