UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
I nagrada - Sofija Bojanović, Ana Kurkić, Miljana Miletić, Filip Rakonjac, Milica Ivanović i Đurađ Vasić
I nagrada – tim Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: Sofija Bojanović, Ana Kurkić, Miljana Miletić, Filip Rakonjac, Milica Ivanović i Đurađ Vasić

Naučno istraživački institut NIPEKS je 21. decembra 2014. godine raspisao konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-oblikovnog rešenja objekta “Pavlović kula” u Slobomiru na Drini. Konkurs je raspisan sa ciljem da se dođe do odgovarajućeg i kvalitetnog oblikovnog i funkcionalnog, ali ekonomičnog rešenja za predmetni objekat. Objekat je planiran u Slobomiru, u Bijeljini, u prostoru izgradnje novog grada na Drini.

Kao prepoznatljivi simbol grada, izgradnja “Pavlović kule” predstavljaće najznačajniji objekat u gradu. “Pavlović kula” planirana je da se izgradi u centralnom delu grada, visine od 177 m sa 40 spratova. Locirana je na desnoj strani magistralnog puta Bijeljina – Sremska Mitrovica. Južnim delom, u visini prvog sprata, povezana je sa objektom zatvorenih bazena „Aqua city“ koji je u fazi izgradnje. Procena investitora je da se ukupna korisna površina objekta kreće oko 20.000 m². Prostorije u objektu su namenjene za kancelarijske prostore kompanije Slobomir, radio – televizije Slobomir, učionice i kabinete Univerziteta, ali i za izgradnju hotela, restorana, apartmana, sudnica.

Rezultati konkursa su objavljeni 11. marta 2015. godine, a nagrade za najbolja idejna rešenja su dodeljene 08. aprila 2015. godine.

  • I nagrada – tim Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: Sofija Bojanović B.Arch, Ana Kurkić B.Arch, Miljana Miletić B.Arch, Filip Rakonjac B.Arch, Milica Ivanović B.Arch i Đurađ Vasić B.Arch.
  • II  nagrada – Nikola Mitić ing.arh. i Marko Naumović, mr ing.arh.
  • III nagrada – Biro za projektovanje ARH PROJEKT: Dejan Pavlović ing.arh, Ana Vujović ing.arh, Dragana Pantelić ing.arh, Biljana Pavlović ing.arh i Desanka Pavlović dipl.ing.arh

Nagrađena rešenja se mogu pogledati u Biblioteci „Mira Pavlović“ na Slobomir P Univerzitetu u Slobomiru.

Raspis konkursa “Pavlović kula”
Zapisnik sa komentarom žirija

Nagrade

I nagrada – tim Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: Sofija Bojanović B.Arch, Ana Kurkić B.Arch, Miljana Miletić B.Arch, Filip Rakonjac B.Arch, Milica Ivanović B.Arch i Đurađ Vasić B.Arch.

2015_Pavlovic_kula_I_tim_o
I nagrada - Sofija Bojanović, Ana Kurkić, Miljana Miletić, Filip Rakonjac, Milica Ivanović i Đurađ Vasić

II  nagrada – Nikola Mitić ing.arh. i Marko Naumović, mr ing.arh.

II  nagrada - Nikola Mitić i Marko Naumović

III nagrada – Biro za projektovanje ARH PROJEKT: Dejan Pavlović ing.arh, Ana Vujović ing.arh, Dragana Pantelić ing.arh, Biljana Pavlović ing.arh i Desanka Pavlović dipl.ing.arh

III nagrada - ARH PROJEKT: Dejan Pavlović, Ana Vujović, Dragana Pantelić, Biljana Pavlović i Desanka Pavlović