UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
KCB_Arh_u_kontekstu_top_o
KCB_latinica-crno

Galerija Artget, Trg republike 5/I
utorak, 21. april u 19:00

ARHITEKTURA U KONTEKSTU, ciklus razgovora
UŠĆE: STARO MESTO I NOVI CENTAR

Učesnici: Milan Popadić, istoričar arhitekture i Branislav Redžić, arhitekta

Milan_Popadic_Branislav_Redzic_o
Milan Popadić i Branislav Redžić

Toponim „Ušće“ , zajedno sa prostorom koji označava, imao je u novijoj istoriji Beograda različita značenja. Moglo bi se reći da akumulacija tih značenja raste od sredine dvadesetog veka, kada i u arhitektonskom i urbanističkom smislu prostor na levoj obali Save postaje formativni element grada (do tada je bio nezaobilazni deo slike grada – pogleda sa Kalemegdana, ali ne infrastrukturni činilac). Ušće se tako vezivalo za domen kule Centralnog komiteta SKJ, marginalno za Muzej savremene umetnosti i restoran „Ušće“, potom za prostor dovoljno veliki da primi masu ljudi, i konačno, u poslednjem preobražaju, označava trgovački centar.

Pored svih ovih akumulacija, koje su ostavile svoj arhitektonsko-urbanistički trag, čini se da danas rečenica „Naći ćemo se kod Ušća“ ima veoma jednoznačno određenje. Teško da će se iko „naći“ u Muzeju, restoranu, kod Spomenika Večne vatre, ili, konačno, na mestu gde se Sava uliva u Dunav. Susret će se, naravno, odigrati u trgovačkom (shopping) centru Ušće.

Po klasifikaciji francuskog antropologa Marka Ožea objekti poput trgovačkog centra „Ušće“ pripadaju onim objektima koje on naziva ne-mesta, to jest onim prostorima koji nisu dovoljno upečatljivi da bi ih nazvali mestima. Takvi objekti su autoputevi, hoteli, aerodromi, supermarketi, dakle oni prostori koji su „svuda isti“, koje ne pamtimo ni po čemu naročitom i koje doživljavamo kao „generičke“ forme, forme koje se stalno ponavljaju.

Ako je ne-mesto, što po svojoj strukturi svakako jeste, kako je onda trgovački centar „Ušće“ postao „novi centar grada“? Da li je odgovor u lokaciji koja je sačuvala prethodni potencijal mesta? Ako je tako, kako onda arhitektonski i urbanistički artikulisati ovaj spoj, dakle spoj lokacije bremenite značenjima i ne-mesta, prostora ispražnjenog od značenja? Da li takav spoj doprinosi kvalitetu ili ugrožava vrednost urbane strukture Beograda? Da li je taj spoj, ako je i moguć, konačno i održiv? Kakva je budućnost „Ušća“? (dr Milan Popadić)

O ovoj temi Milan Popadić će razgovarati sa arhitektom Branislavom Redžićem, predstavnikom autorskog tima koji je 2003. godine osvojio prvu nagradu na međunarodnom konkursu za poslovni centar „Ušće“.

ARCVS_Usce_03_o
MFC “Ušće”, blok 16, Beograd, 2003-2005 | © ARCVS

Branislav Redžić (1960), diplomirao na Arhitektonskom fakultetu 1995. 1990. godine sa arh. Draganom Ivanovićem osniva Studio ARCVS u kome i danas deluje. Autor je većeg broja zapaženih realizovanih objekata kojima su u najvećem broju prethodile nagrade na konkursima.

Dr Milan Popadić je naučni saradnik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobitnik je nagrade „Lazar Trifunović“ za kritičko pisanje o savremenoj vizuelnoj kulturi za 2013. godinu.

Suorganizator: Inženjerska komora Srbije
Prijatelj serijala: New Cycle

Sve informacije o razgovoru: Ušće: staro mesto i novi centar

ARCVS_Usce_01_o
MFC “Ušće”, blok 16, Beograd, 2003-2005 | © ARCVS
ARCVS_Usce_02_o
MFC “Ušće”, blok 16, Beograd, 2003-2005 | © ARCVS