УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Избори: Дарко Павићевић, инж. арх. и Неда Џомбић, инж. арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 06/03/2015
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор два сарадника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско конструктерство, ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Дарко Павићевић, инж. арх. и Неда Џомбић, инж. арх., изаберу у звање сарадника у настави на Департману за архитектонске технологије, за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.
 • Избор: Душан Игњатовић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 06/03/2015
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Београд, Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда, ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Душан Игњатовић, дипл.инж.арх, изабере у звање доцента, на Департману за артхитектонске технологије, за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.
 • Међународни конкурс: Баухаус музеј у Десау

  By Архитектонски факултет_Уредник on 06/03/2015
  Поводом 100. годишњице Баухаус школе, Фондација Баухаус Десау намерава изградњу Баухаус музеја у Десау. Планирани Баухаус музеј Десау ће први пут обезбедити да се публици трајно представи изузетна збирка (колекција) Баухаус Десау Фондације, под најбољим могућим конзерваторским условима.
 • ОАСА-11040 и ИАСА-11040 Архитектонске конструкције 1: формулари за оцењивање

  By Архитектонски факултет on 06/03/2015
  Oбавештавају се студенти прве године који су положили испит из предмета Архитектонске конструкције 1 да одштампају и читко попуне формулар за оцењивање (у два примерка) и донесу на вежбе из предмета Синтеза елемената и склопова у среду, 11. марта 2015. године.